Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

I&P Europe - Imaging and Printing Association e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 03883572935-58
Dátum registrácie: 04/01/2010 13:43:23

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 10:20:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 10:20:47
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

I&P Europe - Imaging and Printing Association e.V.

I&P Europe

eingetragener Verein (registered association)

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Mainzer Landstrasse, 55
60329 Frankfurt am Main
NEMECKO

(+49) 69 2556 1410

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Bjoern-Markus Sude

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Bjoern-Markus Sude

Director

    Ciele a poslanie

I&P Europe – Imaging and Printing Association e.V. is a European association of product manufacturers and technology providers for the imaging and printing industry. I&P Europe members’ products include conventional and digital materials and their processing solutions. The focus of I&P Europe activities is mainly on Health, Safety and Environment Regulatory Compliance Issues.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

REACH, Food Contact Materials, Nanomaterials, CLP, Planned restriction of PFOA


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

REACH related activities

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Spotrebitelia
  • Verejné zdravie
  • Výskum a technológie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

I&P Europe is an associative Member of the VCI - Verband der chemischen Industrie (German Chemical Industrie Association)

I&P Europe is a member of DUCC - Downstream User Chemical Coordination Group

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.