Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

EMI - Eureka MICE International Ltd

Id-nummer i registret: 03870208774-38
Registreringsdag: 2012-05-14 23:12:38

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-17 09:13:41
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-17 09:13:41


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: EMI - Eureka MICE International Ltd
Förkortning: EMI
Associationsform (rättslig ställning): Ltd
Webbplats: http://www.eurekamice.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Giancarlo Leporatti
Befattning: C.E.O.

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Giancarlo Leporatti
Befattning: C.E.O.

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Melita Street  60/62
VLT 1122 Valletta
MALTA
Telefon: (+356) 99900030
Fax: (+44) 2035291200
Andra adressuppgifter: Abbiamo avviato il progetto Meet in Med di cooperazione tra le destinazioni dei Paesi del Mediterraneo per lo sviluppo del turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) e Lusso.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: EMI svolge attività di marketing nel mercato turistico del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) per Destinazioni e Paesi dell'area mediterranea ed europea.
Per questo organizza azioni promozionali specifiche verso i mercati d interesse, educational e workshop B2B.

il bacino del Mediterraneo con la sua storia, le tante culture che qui si intrecciano e la dovizia di offerta delle sue destinazioni, si sta rapidamente imponendo come macro-area di riferimento tanto nei confronti dei mercati tradizionali, ma soprattutto di quelli emergenti e in particolare, dei Paesi BRIC.

Il successo di Destinazioni e Location di quest’area dipenderà tanto dalla capacità di ottimizzare e porre a sistema le proprie risorse, quanto di sapersi proporre in modo nuovo, extranazionale, coerente e integrato con il contesto dell’offerta degli altri Paesi che appartengono a questa macro-area.


EMI – Eureka MICE International Ltd nasce a Malta, cuore strategico del Marenostrum per fornire a Paesi, Destinazioni, Location e Operatori interessati a questo ricco segmento del turismo, i migliori supporti necessari a vincere questa importante sfida.

In tale ottica EMI si è fatta promotrice di un progetto di cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo interessati al Turismo MICE per sviluppare le grandi potenzialità di questo ricco segmento del Turismo.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Regionala/lokala
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


EMI è stata fondata nel novembre del 2011 proprio per sviluppare in modo strutturato questo progetto di promozione e cooperazione tra i Paesi dell'area Mediterranea
EMI opera con un team internazionale di ultraventennale esperienza nel settore

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Handel
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
L'unico network e DB in questo settore è quello che gestisce EMI.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
30 000 €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Toscana Promozione srl

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
giancarlo leporatti