Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Which?

Id-nummer i registret: 03845856565-52
Registreringsdag: 2011-09-05 12:40:33

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-09-18 17:59:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-09-18 17:59:45


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Which?
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Charity and a company limited by guarantee
Webbplats: http://www.which.co.uk/

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Peter Vicary-Smith
Befattning: Chief Executive

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Michelle Smyth
Befattning: Head of EU & International

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Marylebone Road  2
NW1 4DF London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 02077707000
Fax: (+44) 02077707600
Andra adressuppgifter: Which? is the operational name of Consumers' Association, registered in England and Wales No. 580128, a registered charity No. 296072.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Which? is an independent, not-for-profit consumer organisation. Which? has around one million subscribers and is the largest consumer organisation in the UK and in Europe. Independent of government and industry, Which? is funded through the sale of Which? consumer magazines, online services and books. Which? is a consumer champion working to make things better for consumers. Our campaigns make people's lives fairer, simpler and safer.

Which? exists to make individuals as powerful as the organisations they have to deal with in their daily lives. We campaign for all UK consumers to help them get a fairer deal. We currently focus on energy, personal finance, food, health and other consumer markets.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar: On behalf of Which?, the persons listed below have spent, during the last 12 months 20 percent or more of their working time on EU lobbying activities for Which?

Michelle Smyth, Head of EU & International
Food, energy,consumer rights, personal finance, energy and travel issues

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Michelle Smyth 2014-03-27 2015-03-25
Emmanuelle Bomo 2014-03-29 2015-03-27
Annabella Coldrick 2014-03-27 2015-03-25

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Which? has covered the following EU initiatives over the past year:

-Common European Sales Law
-Collective Redress
-Alternative and Online Dispute Resolution
-Food Information Regulation
-Deposit Guarantee Scheme Directive
-Mortgage Directive
-Energy Efficiency Directive
-Data Protection
-Single Market Act
-MiFID
-Package Travel Directive

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 795 800
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • STORBRITANNIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Which? is a member of the European Consumers' Association (BEUC) and Consumers International (CI). Which? is also active in the Transatlantic Consumer Dialogue (TACD). We conduct some of our product testing through International Consumer Research & Testing (ICRT).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 06/2011 - 06/2012
Total budget: 96 257 722
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 0
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 96 257 722
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 0
trading income : 94 820 641
investment income : 1 437 081
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 450000  € och < 500000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

More details available at Companies House: http://www.companieshouse.gov.uk//index.shtml

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.