Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Which?

Inschrijvingsnummer in het register 03845856565-52
Inschrijvingsdatum: 5-9-11 12:40:33

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 18-9-13 17:59:45
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 18-9-13 17:59:45


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Which?
Acroniem:
Rechtsvorm: Charity and a company limited by guarantee
Website: http://www.which.co.uk/

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Peter Vicary-Smith
Functie: Chief Executive

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Michelle Smyth
Functie: Head of EU & International

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Marylebone Road  2
NW1 4DF London
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44) 02077707000
Faxnummer: (+44) 02077707600
Overige contactgegevens: Which? is the operational name of Consumers' Association, registered in England and Wales No. 580128, a registered charity No. 296072.

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Which? is an independent, not-for-profit consumer organisation. Which? has around one million subscribers and is the largest consumer organisation in the UK and in Europe. Independent of government and industry, Which? is funded through the sale of Which? consumer magazines, online services and books. Which? is a consumer champion working to make things better for consumers. Our campaigns make people's lives fairer, simpler and safer.

Which? exists to make individuals as powerful as the organisations they have to deal with in their daily lives. We campaign for all UK consumers to help them get a fairer deal. We currently focus on energy, personal finance, food, health and other consumer markets.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie: On behalf of Which?, the persons listed below have spent, during the last 12 months 20 percent or more of their working time on EU lobbying activities for Which?

Michelle Smyth, Head of EU & International
Food, energy,consumer rights, personal finance, energy and travel issues

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Michelle Smyth 27-3-14 25-3-15
Emmanuelle Bomo 29-3-14 27-3-15
Annabella Coldrick 27-3-14 25-3-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Which? has covered the following EU initiatives over the past year:

-Common European Sales Law
-Collective Redress
-Alternative and Online Dispute Resolution
-Food Information Regulation
-Deposit Guarantee Scheme Directive
-Mortgage Directive
-Energy Efficiency Directive
-Data Protection
-Single Market Act
-MiFID
-Package Travel Directive

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Binnenlandse zaken
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Visserij en aquacultuur
 • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 795.800
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • VERENIGD KONINKRIJK

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Which? is a member of the European Consumers' Association (BEUC) and Consumers International (CI). Which? is also active in the Transatlantic Consumer Dialogue (TACD). We conduct some of our product testing through International Consumer Research & Testing (ICRT).

Financiële gegevens

Boekjaar: 06/2011 - 06/2012
Totaalbudget: 96.257.722
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 96.257.722
- giften: 0
- contributies van de leden: 0
trading income : 94.820.641
investment income : 1.437.081
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 450000  € en < 500000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

More details available at Companies House: http://www.companieshouse.gov.uk//index.shtml

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.