Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

QUAKERS AND KINDRED ANIMALS

Tunnistenumero rekisterissä: 03791282345-97
Rekisteröintipäivä: 27.9.2009 16:45:21

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 18.9.2014 12:24:44
Edellinen vuotuinen päivitys: 18.9.2014 12:24:44


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: QUAKERS AND KINDRED ANIMALS
Lyhenne: QUAKA
Organisaation oikeudellinen muoto: NOT FOR PROFIT ORGANISATION
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: MICHAEL PURTON
Tehtävä organisaatiossa: FACILITATOR

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: VALERIE MACFARLANE
Tehtävä organisaatiossa: Convener

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: BOUNDARY HOUSE. BUNWELL STREET CARLETON RODE 18
NR16 1NA NORWICH
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 01953 788 149
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: PROMOTING THE WELFARE OF ANIMALS
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 20
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


QUAKA is concerned with the welfare of all animals reared for the meat industry world-wide at all levels of their lives.
Accordingly we monitor proposals for improvements and lobby for their implementation.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Koulutus
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 1 000
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
The Quaker Council for European Affairs (QCEA)
Compassion in World Farming (CIWF)
Quaker Concern for Animals (QCA)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 09/2013
Kokonaisbudjetti: 0
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Finance is entirely through voluntary donations from the members of Norwich and Lynn Monthly Meeting of the Quakers.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.