Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

The Finnish Cinema Exhibitors' Association

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 03775728979-11
Data Reġistrazzjoni: 14/06/2012 12:03:36

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 02/06/2014 13:44:31
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 02/06/2014 13:44:31


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: The Finnish Cinema Exhibitors' Association
Akronimu: SEOL
Statut legali: Private assciation
Websajt: http://www.filmikamari.fi/seol

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Koistinen Tero
Kariga: Executive Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Tero Koistinen
Kariga: Executive Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 5 Kaisaniemenkatu 3 B 29 
Helsinki FI-00100
IL-FINLANDJA
Numru tat-telefon: (+358) 503238582
Numru tal-faks: (+358) 96877 2320
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: The Finnish Cinema Exhibitors' Association is the trade association representing the interests of Finnish cinema operators.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Finnish Cinema Exhibitors' Association is the trade association representing the interests of Finnish cinema operators.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


None.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Union internationale des Cinémas / International Union of Cinemas (UNIC)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 12/2011
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.