Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Bombardier Transportation

Αριθμός μητρώου: 0376502757-94
ημερομηνία της εγγραφής: 10/12/2008 12:08:56 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 19/11/2013 11:11:15 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 19/11/2013 11:11:15 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Bombardier Transportation
Ακρωνύμιο: BT
Νομικό καθεστώς: German GmbH
Δικτυακός τόπος: http://www.bombardier.com

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Lutz Bertling
Θέση: President and Chief Operating Officer Bombardier Transportation Group,

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Alfred  Ruckstuhl
Θέση: VP Bombardier Transportation Europen Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 1 Schöneberger Ufer 
10785 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49) 30 986070
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Bombardier Transportation Belgium S.A.
Alfred Ruckstuhl
VP Bombardier Transportation European Affairs
c/o Bombardier Transportation ( Switzerland ) AG.
Brown Boveri-Strasse 5
CH - 8050 Zuerich
Switzerland
Tel: 0041 79 432 23 70
alfred.ruckstuhl@ch.transport.bombardier.com

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Bombardier Transportation is a world-leading manufacturer of innovative transportation solutions and offers rail transportation equipment, systems and services.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 0,5
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Support of the EU transport policies aiming at sustainable economic and social development and mobility, related to:
• revitalizing rail and public transport,
• developing a framework for fair competition between the modes of transport,
• developing an internal railway market, liberalized and with fair intra- modal competition,
• R&D support of this environmentally friendly mode of transport,
• a cohesion policy to revitalize rail transport also in the new member states,
• developing and ensuring fair international trading conditions to avoid discrimination of EU rail industry


The Climate is Right for Trains

Rail is the most sustainable mode of transit. For every passenger-km shifted from road to rail transport, 70% of the emitted CO2 would be avoided. As the global leader in rail technology, we view it as our corporate responsibility to maximize the environmental benefits of rail travel. That's why we have put sustainable mobility at the heart of our design, engineering and operating philosophy.

Our key business goals for sustainability include:
- being profitable, while delivering safe and competitive products to our customers
- optimizing the environmental performance of our vehicles
- leaving to the next generations an environment unspoiled by our industry activities and products, to the best of our ability
- being a preferred employer by providing interesting, healthy and safe working places
- transferring best practices and knowledge, especially in less industrialized countries where we have a presence

Our mission is to be the first choice for customers, the best performer in the industry and the most exciting place to be. We do so by:
- providing superior value and service to our customers through first rate total systems integration and project management
- creating profitable growth by investing in our people and products
- optimizing safety, efficiency and environmental performance of our products
- setting high standards and delivering as promised

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Bombardier Transportation is a member of UNIFE (the association of European rail suppliers), UITP (the world association of public transport)and the ERC (European Rail Circle)

In addition, Bombardier Transportation is member of various national industry and railway associations.

Bombardier Transportation cooperates with several railway associations such as e.g. UIC, CER, ERFA, EIM, UIP, ERRAC etc.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 09/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: 100.000 €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Bombardier Transportation has a presence in more than 60 countries with 45 production sites in 22 countries.
On January 2013 BT had:
34.200 employees (76% in Europe)
12.0 billion US $ revenues (73% in Europe)

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.