Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Caterpillar Belgium SA

Tunnusnumber registris: 03717581957-02
Registreerimise kuupäev: 6.07.09 9:44:22

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 11.06.14 14:40:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11.06.14 14:40:28


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Caterpillar Belgium SA
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Société Anonyme
Veebisait: http://www.caterpillar.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Nicolas Polutnik
Ametikoht: Administrateur délégué

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jerome Bandry
Ametikoht: EU Government Affairs Senior Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Avenue des Etats-Unis 
B - 6041 Gosselies
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 07 125 22 94
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Brussels EU Government Affairs office

Jerome A Bandry
EU Government Affairs Senior Manager
Caterpillar – Bastion Tower Suite 20
Place du Champs de Mars, 5
1050 Brussels, Belgium
Phone: +32 (0)2 550 3538
Fax: +32 (0)2 550 3539

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: For nearly 90 years, Caterpillar Inc. has been making sustainable progress possible and driving positive change on every continent. Customers turn to Caterpillar to help them develop infrastructure, energy and natural resource assets. With 2013 sales and revenues of $55.656 billion, Caterpillar is the world’s leading manufacturer of construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, industrial gas turbines and diesel-electric locomotives. The company principally operates through its three product segments—Resource Industries, Construction Industries and Energy & Transportation—and also provides financing and related services through its Financial Products segment. For more information, visit caterpillar.com. To connect with us on social media, visit caterpillar.com/social-media.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Jérôme BANDRY 19.02.14 14.02.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Caterpillar's EU Government Affairs representation works with policy makers in the European Union and Caterpillar Managers on Caterpillar priorities in Europe.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
In the EU, Caterpillar is an active member of AmCham EU, BusinessEurope (Advisory & Support Group), the Transatlantic Policy Network (TPN) and the European Forum for Manufacturing. We also participate in national sectoral associations that contribute to the Committee for European Construction Equipment (CECE), as well as in associations related to our diverses businesses.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 300000  € ja < 350000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Association membership fees and payments to third parties are not included to avoid double counting. The estimation of the costs related to direct representation of interests towards the EU institutions has been established according to a 6 Sigma resolution process.

Please note that EU funding information is made available under the EU's Financial Transparency System, available at http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Caterpillar employees also subscribe to the Caterpillar code of conduct (http://www.caterpillar.com/company/strategy/code-of-conduct)