Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Caterpillar Belgium SA

Identifikační číslo v rejstříku: 03717581957-02
Datum registrace: 06/07/2009 09:44:22

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 11/06/2014 14:40:28
Datum poslední roční aktualizace je: 11/06/2014 14:40:28

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Caterpillar Belgium SA

Société Anonyme

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Avenue des Etats-Unis, 1
B - 6041 Gosselies
BELGIE

(+32) 07 125 22 94

(+) 

Brussels EU Government Affairs office

Jerome A Bandry
EU Government Affairs Senior Manager
Caterpillar – Bastion Tower Suite 20
Place du Champs de Mars, 5
1050 Brussels, Belgium
Phone: +32 (0)2 550 3538
Fax: +32 (0)2 550 3539

    Osoba s právní odpovědností

pan  Nicolas Polutnik

Administrateur délégué

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Jerome Bandry

EU Government Affairs Senior Manager

    Cíle a úkoly

For nearly 90 years, Caterpillar Inc. has been making sustainable progress possible and driving positive change on every continent. Customers turn to Caterpillar to help them develop infrastructure, energy and natural resource assets. With 2013 sales and revenues of $55.656 billion, Caterpillar is the world’s leading manufacturer of construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, industrial gas turbines and diesel-electric locomotives. The company principally operates through its three product segments—Resource Industries, Construction Industries and Energy & Transportation—and also provides financing and related services through its Financial Products segment. For more information, visit caterpillar.com. To connect with us on social media, visit caterpillar.com/social-media.

celosvětové

    Činnosti

Caterpillar's EU Government Affairs representation works with policy makers in the European Union and Caterpillar Managers on Caterpillar priorities in Europe.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
CARSTEN DANNÖHL 21/01/2015 19/01/2016
Jérôme BANDRY 28/01/2015 26/01/2016

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

In the EU, Caterpillar is an active member of AmCham EU, BusinessEurope (Advisory & Support Group), the Transatlantic Policy Network (TPN) and the European Forum for Manufacturing. We also participate in national sectoral associations that contribute to the Committee for European Construction Equipment (CECE), as well as in associations related to our diverses businesses.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 300 000  € a < 350 000  €

0 €

0 €

Association membership fees and payments to third parties are not included to avoid double counting. The estimation of the costs related to direct representation of interests towards the EU institutions has been established according to a 6 Sigma resolution process.

Please note that EU funding information is made available under the EU's Financial Transparency System, available at http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Caterpillar employees also subscribe to the Caterpillar code of conduct (http://www.caterpillar.com/company/strategy/code-of-conduct)