Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Bálfegó Tuna

Identifikačné číslo v Registri: 03673232216-47
Dátum registrácie: 03/09/2009 17:45:54

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 26/08/2014 18:25:04
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26/08/2014 18:19:36

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Bálfegó Tuna

Sociedad Limitada

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Polígon Industrial, Edifici Balfegó, s/n
43860 L'Ametlla de Mar
ŠPANIELSKO

(+0034) 977047700

(+0034) 977457812

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Manuel Juan Balfegó Laboria

Presidente

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Juan José Navarro

Assessor Juridico

    Ciele a poslanie

Empresa dedicada a la captura, alimentación, estudio y comercialización del atún rojo bajo un sistema de responsabilidad empresarial que garantice, la satisfacción del cliente y la supervivencia de la especie a generaciones futuras.

celoštátnej

    Činnosti

Ninguna

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Rybolov a akvakultúra

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

05/2013  -  04/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.