Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Bálfegó Tuna

Identifikationsnummer i registret: 03673232216-47
Registreringsdato: 03-09-09 17:45:54

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 26-08-14 18:25:04
Seneste årlige opdatering 26-08-14 18:19:36


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Bálfegó Tuna
Forkortelse:
Retlig form: Sociedad Limitada
Websted: http://www.grupbalfego.com/

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Virksomheder og koncerner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Manuel Juan Balfegó Laboria
Stilling: Presidente

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Juan José Navarro
Stilling: Assessor Juridico

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Polígon Industrial, Edifici Balfegó  s/n
43860 L'Ametlla de Mar
SPANIEN
Telefonnr.: (+0034) 977047700
Faxnummer: (+0034) 977457812
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Empresa dedicada a la captura, alimentación, estudio y comercialización del atún rojo bajo un sistema de responsabilidad empresarial que garantice, la satisfacción del cliente y la supervivencia de la especie a generaciones futuras.
Organisationen har interesser på:
  • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Ninguna

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Fiskeri og akvakultur

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 05/2013 - 04/2014
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.