Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

International Union for Conservation of Nature EU Representative Office

Identifikavimo numeris Registre: 03518238467-61
Registracijos data: 03/04/2012 14:02:35

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 10/07/2015 12:39:17
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/01/2015 10:27:52
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 29/01/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

International Union for Conservation of Nature EU Representative Office

IUCN EURO

AISBL

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Boulevard Louis Schmidt, 64
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 27393005

    Teisiškai atsakingas asmuo

Luc Bas

Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Anouska Plasmeijer

EU Relations Officer

    Tikslai ir uždaviniai

IUCN’s mission is to“Influence, encourage and assist societies in Europe to conserve the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable.”
IUCN’s European region covers the European continent, Russia, Central Asia and includes the overseas entities of European Union countries. Representing one third of the global membership, this is IUCN’s largest programmatic region.
Europe is a crucial region for IUCN. Home to the European Union (EU) – the world’s largest development aid donor – the region’s influence goes beyond its territorial boundaries. Over the years, the EU has been recognized for its leadership role in international environmental and climate governance.

The IUCN European Programme provides the framework for IUCN’s action in Europe. It covers the diverse and vast terrestrial and marine European region, including its overseas entities. It strives to shape a sustainable future by helping alleviate biodiversity decline and maintaining and restoring ecosystem integrity in Europe. Our goals, in line with IUCN Global Programme 2009-2012, are translated into five priority areas:
• Conserving biodiversity
• Changing the climate forecast
• Naturally energizing the future
• Managing ecosystems for human well-being
• Greening the world economy
Taking into account the specificity, needs and strengths of the European region, IUCN Secretariat’s work in Europe currently focuses on three areas: Biodiversity, Human Well-being and Green Economy. These goals are pursued through a combination of geographicallybased and thematic-based activities and policy influencing.
IUCN’s mission is to influence societies to conserve nature. IUCN in Europe has a special role in bringing together a wide range of actors and providing platforms for them to discuss and act on the most pressing issues of our time. Our aim is to connect IUCN Members and their National Committees with other actors in the environmental community and beyond to shape a better future for biodiversity and human beings.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

European Red List
Key Biodiversity Areas
Fitness check of EU Nature Legislation (REFIT) Nature Based Solutions
Local and Regional Authorities
EU Overseas Countries and Territories
Invasive Alien Species
Protected Areas
Post-2015 Sustainable Development Agenda
Wildlife Trafficking Strategy
Climate Change/Forest Landscape Restoration
No Net Loss


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 6   75%: 2  

8

7,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Luc BAS 03/07/2015 01/07/2016
Anouska PLASMEIJER 03/07/2015 01/07/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms


http://www.iucn.org/about/union/members/

 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA
 • ALBANIJA
 • ARMĖNIJA
 • AZERBAIDŽANAS
 • GRENLANDIJA
 • GRUZIJA
 • ISLANDIJA
 • JUODKALNIJA
 • LICHTENŠTEINAS
 • MOLDOVOS RESPUBLIKA
 • MONAKAS
 • NORVEGIJA
 • RUSIJOS FEDERACIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICARIJA
 • TURKIJA

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 800 000 € ir < 899 999 €

986 963 €

513 425 €

277 293 €

EU

119 236 €

EU

116 896 €

473 538 €

9 563 €

314 000 €

66 885 €

37 090 €

46 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.