Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

International Union for Conservation of Nature EU Representative Office

Identifikavimo numeris Registre: 03518238467-61
Registracijos data: 12.4.3 14.02.35

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.11 13.47.41
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.3 16.16.39


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: International Union for Conservation of Nature EU Representative Office
Akronimas: IUCN
Teisinis statusas: International non profit making association
Svetainė: http://www.iucn.org/europe/

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Luc Bas
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Anouska Plasmeijer
Pareigos: EU Relations Officer

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Boulevard Louis Schmidt  64
1040 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 27393005
Faksas: (+32) 27329499
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: IUCN’s mission is to“Influence, encourage and assist societies in Europe to conserve the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable.”
IUCN’s European region covers the European continent, Russia, Central Asia and includes the overseas entities of European Union countries. Representing one third of the global membership, this is IUCN’s largest programmatic region.
Europe is a crucial region for IUCN. Home to the European Union (EU) – the world’s largest development aid donor – the region’s influence goes beyond its territorial boundaries. Over the years, the EU has been recognized for its leadership role in international environmental and climate governance.

The IUCN European Programme provides the framework for IUCN’s action in Europe. It covers the diverse and vast terrestrial and marine European region, including its overseas entities. It strives to shape a sustainable future by helping alleviate biodiversity decline and maintaining and restoring ecosystem integrity in Europe. Our goals, in line with IUCN Global Programme 2009-2012, are translated into five priority areas:
• Conserving biodiversity
• Changing the climate forecast
• Naturally energizing the future
• Managing ecosystems for human well-being
• Greening the world economy
Taking into account the specificity, needs and strengths of the European region, IUCN Secretariat’s work in Europe currently focuses on three areas: Biodiversity, Human Well-being and Green Economy. These goals are pursued through a combination of geographicallybased and thematic-based activities and policy influencing.
IUCN’s mission is to influence societies to conserve nature. IUCN in Europe has a special role in bringing together a wide range of actors and providing platforms for them to discuss and act on the most pressing issues of our time. Our aim is to connect IUCN Members and their National Committees with other actors in the environmental community and beyond to shape a better future for biodiversity and human beings.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Luc Bas 14.6.24 15.6.20
Anouska Plasmeijer 14.6.24 15.6.20
Roxana Bucioaca 14.5.23 15.5.21

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Organisation of various events, co-hosting the secretriat of the Intergroup on Climate Change, biodiversity and sustainable development.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Maisto sauga
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 10
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

 • ALBANIJA
 • ARMĖNIJA
 • AZERBAIDŽANAS
 • GRENLANDIJA
 • GRUZIJA
 • ISLANDIJA
 • JUODKALNIJA
 • LICHTENŠTEINAS
 • MOLDOVOS RESPUBLIKA
 • MONAKAS
 • NORVEGIJA
 • RUSIJOS FEDERACIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICARIJA
 • TURKIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 2 780 074
viešųjų lėšų dalis: 1 988 405
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 586 516
- Dotacijos: 331 389
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 1 070 500
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 791 669
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
other NGOs : 92 211
head office allocation : 561 000
private sector-Foundations : 75 660
operational miscell income : 62 798
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 4000000  € ir < 4250000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.