Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Inschrijvingsnummer in het register 03506017714-81
Inschrijvingsdatum: 13-1-12 17:31:27

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 9-1-15 14:26:40
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 9-1-15 14:26:40


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Deutsche Umwelthilfe e.V.
Acroniem: DUH
Rechtsvorm: eingetragener Verein
Website: http://www.duh.de

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jürgen Resch
Functie: Bundesgeschäftsführer

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Dorothee Saar
Functie: Bereichsleiterin Verkehr und Luftreinhaltung

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Hackescher Markt  4
10178 Berlin
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 30 24008670
Faxnummer: (+49) 30 240086719
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Die Deutsche Umwelthilfe stelle ein Forum für Umweltorganisationen, Politiker und Entscheidungsträger aus der Wirtschaft dar. Unser Ziel sind ökologische und zukunftsfähige Weichenstellungen. Im Dialog mit Unternehmen und Umweltpolitikern entwickeln wir Chancen für nachhaltige Wirtschaftsweisen und umweltfreundliche Produkte.
Gleichzeitig informieren wir die Öffentlichkeit. Wir machen Umweltpolitik und Umweltrecht transparent. Kritische Bürger, umwelt- und gesundheitsbewusste Verbraucher und Medien sind wichtige Partner. Gemeinsam mit ihnen setzen wir uns für einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen, die Erhaltung der biologischen Vielfalt, Klimaschutz, saubere Luft, nachhaltige Mobilität und Verbraucherschutz ein.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 79
Aanvullende informatie: Aufgeführt sind alle hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Deutschen Umwelthilfe an ihren Standorten in Berlin, Radolfzell, Hannover und Köthen, welche die Erreichung der o.g. Ziele und Aufgaben erfüllen.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Reform der Europäischen Fischereipolitik
Year of Clean Air

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Energie
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Trans-Europese netwerken
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 243
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DUITSLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
EEB Eurpean Environmental Bureau: Federation of Environmental Citizens Organisation, 140 Mitgliedsorganisationen aus ganz Europa

T&E Transport & Environment: T&E is an independent pan-European association with scientific and educational aims, with no party political afflication and devoid of any profit making motive. Established in 1990, T&E has grown to become pricipal environmental organisation campaigning on sustainable transport at the EU level in Brussels. Our primary focus is on European transport and environmental policy but our work in Brussels is supported by around 50 member organisations working to promote an environmentally sound approach to transport across Europe.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 8.154.681
waarvan gefinancierd door de overheid: 1.395.933
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 375.795
- nationale overheid: 1.020.138
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 6.758.748
- giften:
- contributies van de leden:
Spenden : 1.849.697
Bussgelder : 63.196
Erbschaft : 2.167
Zinsen : 45.251
Erstattung Personl- und Sachkosten : 198.139
Einnahmen Verbraucherschutz : 1.790.172
Deutsche Bundesstiftung Umwelt : 78.753
Zuschüsse allgemein : 1.630.873
Sponsoring : 281.000
Auflösung Rückstellungen : 818.000
Sonstige Erlöse : 1.500
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.