Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Riksbankens Jubileumsfond

Идентификационен номер в Регистъра: 03418705379-90
Дата на регистрация: 24/02/2011 14:22:27

Информацията за този субект е била последно изменена на: 30/03/2015 14:11:41
Последната годишна актуализация е извършена на: 30/03/2015 14:11:41
Следваща актуализация най-късно до: 30/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Riksbankens Jubileumsfond

RJ

Foundation

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Kungsträdgårdsgatan, 18
Пощенска кутия: 5675
11486 Stockholm
ШВЕЦИЯ

(+46) 850626400

    Правно отговорно лице

Господин  Göran Blomqvist

Chief Executive

    Отговорник за отношенията с ЕС

Göran Blomqvist

Chief Executive

    Цели и задачи

RJ is an independent Swedish foundation with the goal of promoting and supporting academic research on the postdoctoral level in the Social sciences and the Humanities in Sweden or in cooperation with Swedish research.

  • европейско равнище
  • световно равнище
  • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Inga.

Ingen.


 

Не

Не

Не

Не

Не

Inga

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

Inga.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Външна политика и политика на сигурност
  • Външни отношения
  • Информационно общество
  • Култура
  • Научни изследвания и технологии

    Членство

0

  • ШВЕЦИЯ

European Science Foundation
European Foundation Centre

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

46 000 000 €

 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

46 000 000 €

46 000 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.