Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Air Conditioning and Refrigeration European Association

Identifikační číslo v rejstříku: 03396347383-49
Datum registrace: 09/12/2011 11:31:26

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 08/02/2015 18:14:04
Datum poslední roční aktualizace je: 08/02/2015 18:14:04
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 08/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Air Conditioning and Refrigeration European Association

AREA

aisbl

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Bd. A. Reyers, 80
1030 Brussels
BELGIE

(+32) 27068237

    Osoba s právní odpovědností

pan  Per Jonasson

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Olivier Janin

Secretary General

    Cíle a úkoly

AREA is the European federation whose members are the national federations representing refrigeration, air conditioning and heat pump contractors.

AREA has 20 members from 17 countries with a total membership of some 13,000 companies across Europe and a workforce of 110,000 (2012).

AREA’s general mission statement is to “support and initiate activities to promote the industry and its high standards of quality, in order to serve users' interest in a safe and uninterrupted usage of efficient refrigeration, air conditioning and heat pump equipment, and to create and maintain a favourable business climate for European refrigeration, air conditioning and heat pump contractors, in terms of quality, safety, employment, fair competition and profitability”


AREA’s general objectives are:
- Harmonisation of education and training / certification
- Promotion of technical evolutions
- Environmental protection / tackling climate change / energy efficiency
- Recommendations on and promotion of professional techniques and high-level standards

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

- Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases
- Regulation (EC) No 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer
- Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources
- Ecodesign Directive and implementing regulations related to refrigeration, air conditioning and heat pump equipment
- Climate change policies
- Energy efficiency policies (e.g. Energy Efficiency Directive, Energy Performance of Buildings Directive)

- AREA Guidance on minimum requirements for contractors’ training & certification on low GWP Refrigerants (Edition 2, November 2014)
- AREA guide on the application of the new F-Gas Regulation to RACHP contractors (Edition 2, November 2014)
- Guidelines on district cooling
see www.area-eur.be/professional-guidance


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

Secretary General and supporting secretariat staff are working on a part-time basis altogether equivalent to 0.5 FTE

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Energetika
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.area-eur.be/members

- EPEE (European Partnership for Energy and the Environment)
- FAIB (Fédération des Associations Internationales établies en Belgique)

    Finanční údaje

01/2014  -  11/2014

>= 25 000 € a < 49 999 €

0 €

N/A

2 524 €

Lifelong Learning Programme

AREA is entirely funded by its members and, sporadically and for maximum 10% of its budget, by a partnership agreement with a trade exhibition.

AREA is now involved in a Lifelong Learning Programme project (REAL ALternatives - www.realalternatives.eu) which started in November 2013 and will finish in November 2015.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.