Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Air Conditioning and Refrigeration European Association

Identifikační číslo v rejstříku: 03396347383-49
Datum registrace: 9.12.11 11:31:26

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 12.11.13 9:46:56
Datum poslední roční aktualizace je 12.11.13 9:46:56


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Air Conditioning and Refrigeration European Association
Zkratka: AREA
Právní forma aisbl
Internetové stránky: http://www.area-eur.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Graeme Fox
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Olivier Janin
Funkce: Secretary General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Bd. A. Reyers  80
1030 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 27068237
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: AREA is the European federation whose members are the national federations representing refrigeration, air conditioning and heat pump contractors.

AREA has 20 members from 17 countries with a total membership of some 13,000 companies across Europe and a workforce of 110,000 (2012).

AREA’s general mission statement is to “support and initiate activities to promote the industry and its high standards of quality, in order to serve users' interest in a safe and uninterrupted usage of efficient refrigeration, air conditioning and heat pump equipment, and to create and maintain a favourable business climate for European refrigeration, air conditioning and heat pump contractors, in terms of quality, safety, employment, fair competition and profitability”


AREA’s general objectives are:
- Harmonisation of education and training / certification
- Promotion of technical evolutions
- Environmental protection / tackling climate change / energy efficiency
- Recommendations on and promotion of professional techniques and high-level standards
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 0,3
Doplňující informace: Secretary General is working on a part-time basis

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


- Revision of the F-Gas Regulation
- Proposal for a Directive on Energy Efficiency
- Follow-up renewable energy sources Directive
- Follow -up Pressure Equipment Directive
- Follow-up Regulation on Ozone-Depleting Substances

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Energetika
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
- EPEE (European partnership for Energy and the Environment)
- EHPA (European Heat Pump Association)
- FAIB (Fédération des Associations Internationales établies en Belgique)

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 11/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

AREA is entirely funded by its members and, sporadically and for maximum 10% of its budget, by a partnership agreement with a trade exhibition

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.