Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Danish Chamber of Commerce

Id-nummer i registret: 0330934426-12
Registreringsdag: 2008-09-25 09:48:29

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-01 09:39:53
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-01 09:39:53


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Danish Chamber of Commerce
Förkortning: Dansk Erhverv
Associationsform (rättslig ställning): Association
Webbplats: http://www.danskerhverv.dk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jens Klarskov
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Kasper Ernest
Befattning: Director of European Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Børsen  1
1217 Copenhagen K
DANMARK
Telefon: (+45) 33746000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: DANSK ERHVERV, BRUSSELS OFFICE
SQUARE DE MEEÛS 22B
B-1050 BRUXELLES
BELGIUM

Tel: +32 2 218 23 20
email:ker@danskerhverv.dk

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Danish Chamber of Commerce is an independent, private business association, financed by its 17.000 member companies and more than 100 branch associations in the trade, retail, transport, IT, tourism and knowledge services sectors.

The Chamber covers a broad range of activities such as direct business counselling to companies, collective agreements and political advocacy on key issues to ensure the best framework conditions for the members. The Chamber works to ensure a competitive business environment for all its members in a national and international context. We represent our members interests to the decisions makers at the local and national level, vis-à-vis the ministries, the government and other political stakeholders.

The Brussels office closely follows the development of new EU initiatives and legislation in order to inform the head office in Copenhagen on all issues of interest to the members. We work through a number of European umbrella organisations and are also having regular direct contacts with the European Commission and the Parliament.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 6
Kompletterande upplysningar: The Danish Chamber of Commerce’s office employs what is equivalent to 3 full-time employees per year. On a daily basis, the office is staffed by 1) a full-time manager, who is running the office 2) a stagiaire, who is employed for 10 months, and 3) a posted worker, who is seconded for 3 months. Over the year, three colleagues are seconded to the office from Copenhagen with the purpose of acquiring knowledge and understanding of the European Union’s legislative process. In order not to disturb the MEPs, their assistants, and the administrators unnecessarily, we provide the posted worker with an access badge. Moreover, some colleagues from time to time attend meetings in Brussels (around 4-6 times per year), wherefore it is convenient for them to hold accreditation for the European Parliament.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Katinka Clausdatter Worsøe 2014-09-04 2015-07-01
Kasper Ernest 2014-09-04 2015-09-01
Jakob Tietge 2014-01-14 2015-01-10
Christian Ewald Tanggaard Ingemann 2014-09-24 2015-09-22
Jelena Soskic 2014-09-11 2015-09-09

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


EU Internal market
Consumer law
Competitiveness
Better regulation
SMEs
European policy for the service sector
Innovation and R & D
Transport
Tourism
Environment
International trade
Accounting

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Eurocommerce http://www.eurocommerce.be/

EuroCiett http://www.eurociett.eu/

ICC - International Chamber of Commerce http://www.iccwbo.org/

The Danish Chamber is also a member of a number of Brussels based Thinktanks and other informal networks.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 06/2013 - 06/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 200000  € och < 250000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
SEAP