Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Danish Chamber of Commerce

Id-nummer i registret: 0330934426-12
Registreringsdag: 25/09/2008 09:48:29

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/02/2015 17:24:02
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/02/2015 17:24:02
Sista dag för nästa uppdatering är den: 05/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Danish Chamber of Commerce

Dansk Erhverv

Association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Børsen, 1
1217 Copenhagen K
DANMARK

(+45) 33746000

Square de Meeus 22B
1050 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 22182320

    Juridiskt ansvarig

Jens Klarskov

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Kasper Ernest

Director of European Affairs

    Mål och uppdrag

The Danish Chamber of Commerce is an independent, private business association, financed by its 17.000 member companies and more than 100 branch associations in the trade, retail, transport, IT, tourism and knowledge services sectors.

The Chamber covers a broad range of activities such as direct business counselling to companies, collective agreements and political advocacy on key issues to ensure the best framework conditions for the members. The Chamber works to ensure a competitive business environment for all its members in a national and international context. We represent our members interests to the decisions makers at the local and national level, vis-à-vis the ministries, the government and other political stakeholders.

The Brussels office closely follows the development of new EU initiatives and legislation in order to inform the head office in Copenhagen on all issues of interest to the members. We work through a number of European umbrella organisations and are also having regular direct contacts with the European Commission and the Parliament.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

EU Internal markets
Consumer law
Competitiveness
Better regulation
SMEs
European policy for the service sector
Innovation and R and D
Transport
Tourism
Environment
International Trade
Accounting

EU-policy of the Danish Chamber of Commerce


 

Nej

Nej

High Level Group on Business Services

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 4   25%: 4

8

5

The Danish Chamber of Commerce’s office employs what is equivalent to 4 full-time employees per year. On a daily basis, the office is staffed by 1) a full-time manager, who is running the office 2) a European consultant 3) a stagiaire, who is employed for 10 months, and 4) a posted worker, who is seconded for 3 months. Over the year, three colleagues are seconded to the office from Copenhagen with the purpose of acquiring knowledge and understanding of the European Union’s legislative process. In order not to disturb the MEPs, their assistants, and the administrators unnecessarily, we provide the posted worker with an access badge. Moreover, some colleagues from time to time attend meetings in Brussels (around 4-6 times per year), wherefore it is convenient for them to hold accreditation for the European Parliament.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Jelena Soskic 11/09/2014 09/09/2015
Janus Sandsgaard 09/04/2015 07/08/2015
Kasper Ernest 04/09/2014 01/09/2015
Katinka Clausdatter Worsøe 04/09/2014 01/07/2015
Christian Ewald Tanggaard Ingemann 24/09/2014 22/09/2015
Lone Rasmussen 18/02/2015 16/02/2016
Jannie Merete Pedersen 15/01/2015 13/05/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

https://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Profil/Sider/Brancheforeninger-i-DanskErhverv-2011.aspx

Eurocommerce http://www.eurocommerce.be/

EuroCiett http://www.eurociett.eu/

ICC - International Chamber of Commerce http://www.iccwbo.org/

The Danish Chamber is also a member of a number of Brussels based Thinktanks and other informal networks.

    Ekonomiska uppgifter

06/2013  -  06/2014

>= 200 000 € och < 299 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
SEAP