Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Danish Chamber of Commerce

Tunnistenumero rekisterissä: 0330934426-12
Rekisteröintipäivä: 25/09/2008 09:48:29

Tietoja päivitetty viimeksi: 05/02/2015 17:24:02
Edellinen vuotuinen päivitys: 05/02/2015 17:24:02
Päivitettävä viimeistään: 05/02/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Danish Chamber of Commerce

Dansk Erhverv

Association

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Børsen, 1
1217 Copenhagen K
TANSKA

(+45) 33746000

Square de Meeus 22B
1050 Bruxelles
BELGIA

(+32) 22182320

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Jens Klarskov

CEO

    EU-suhteista vastaava henkilö

Kasper Ernest

Director of European Affairs

    Tavoitteet ja tehtävät

The Danish Chamber of Commerce is an independent, private business association, financed by its 17.000 member companies and more than 100 branch associations in the trade, retail, transport, IT, tourism and knowledge services sectors.

The Chamber covers a broad range of activities such as direct business counselling to companies, collective agreements and political advocacy on key issues to ensure the best framework conditions for the members. The Chamber works to ensure a competitive business environment for all its members in a national and international context. We represent our members interests to the decisions makers at the local and national level, vis-à-vis the ministries, the government and other political stakeholders.

The Brussels office closely follows the development of new EU initiatives and legislation in order to inform the head office in Copenhagen on all issues of interest to the members. We work through a number of European umbrella organisations and are also having regular direct contacts with the European Commission and the Parliament.

 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia
 • kansallisia
 • alue-/paikallistaso

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

EU Internal markets
Consumer law
Competitiveness
Better regulation
SMEs
European policy for the service sector
Innovation and R and D
Transport
Tourism
Environment
International Trade
Accounting

EU-policy of the Danish Chamber of Commerce


 

En

En

High Level Group on Business Services

En

En

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 4   25%: 4

8

5

The Danish Chamber of Commerce’s office employs what is equivalent to 4 full-time employees per year. On a daily basis, the office is staffed by 1) a full-time manager, who is running the office 2) a European consultant 3) a stagiaire, who is employed for 10 months, and 4) a posted worker, who is seconded for 3 months. Over the year, three colleagues are seconded to the office from Copenhagen with the purpose of acquiring knowledge and understanding of the European Union’s legislative process. In order not to disturb the MEPs, their assistants, and the administrators unnecessarily, we provide the posted worker with an access badge. Moreover, some colleagues from time to time attend meetings in Brussels (around 4-6 times per year), wherefore it is convenient for them to hold accreditation for the European Parliament.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Jelena Soskic 11/09/2014 09/09/2015
Janus Sandsgaard 09/04/2015 07/08/2015
Kasper Ernest 04/09/2014 01/09/2015
Katinka Clausdatter Worsøe 04/09/2014 01/07/2015
Christian Ewald Tanggaard Ingemann 24/09/2014 22/09/2015
Lone Rasmussen 18/02/2015 16/02/2016
Jannie Merete Pedersen 15/01/2015 13/05/2015

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

https://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Profil/Sider/Brancheforeninger-i-DanskErhverv-2011.aspx

Eurocommerce http://www.eurocommerce.be/

EuroCiett http://www.eurociett.eu/

ICC - International Chamber of Commerce http://www.iccwbo.org/

The Danish Chamber is also a member of a number of Brussels based Thinktanks and other informal networks.

    Rahoitustiedot

06/2013  -  06/2014

>= 200 000 € - < 299 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
SEAP