Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Danish Chamber of Commerce

Tunnistenumero rekisterissä: 0330934426-12
Rekisteröintipäivä: 25.9.2008 9:48:29

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 1.9.2014 9:39:53
Edellinen vuotuinen päivitys: 1.9.2014 9:39:53


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Danish Chamber of Commerce
Lyhenne: Dansk Erhverv
Organisaation oikeudellinen muoto: Association
Internet-osoite: http://www.danskerhverv.dk

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jens Klarskov
Tehtävä organisaatiossa: CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Kasper Ernest
Tehtävä organisaatiossa: Director of European Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Børsen  1
1217 Copenhagen K
TANSKA
Puhelinnumero: (+45) 33746000
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: DANSK ERHVERV, BRUSSELS OFFICE
SQUARE DE MEEÛS 22B
B-1050 BRUXELLES
BELGIUM

Tel: +32 2 218 23 20
email:ker@danskerhverv.dk

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Danish Chamber of Commerce is an independent, private business association, financed by its 17.000 member companies and more than 100 branch associations in the trade, retail, transport, IT, tourism and knowledge services sectors.

The Chamber covers a broad range of activities such as direct business counselling to companies, collective agreements and political advocacy on key issues to ensure the best framework conditions for the members. The Chamber works to ensure a competitive business environment for all its members in a national and international context. We represent our members interests to the decisions makers at the local and national level, vis-à-vis the ministries, the government and other political stakeholders.

The Brussels office closely follows the development of new EU initiatives and legislation in order to inform the head office in Copenhagen on all issues of interest to the members. We work through a number of European umbrella organisations and are also having regular direct contacts with the European Commission and the Parliament.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja The Danish Chamber of Commerce’s office employs what is equivalent to 3 full-time employees per year. On a daily basis, the office is staffed by 1) a full-time manager, who is running the office 2) a stagiaire, who is employed for 10 months, and 3) a posted worker, who is seconded for 3 months. Over the year, three colleagues are seconded to the office from Copenhagen with the purpose of acquiring knowledge and understanding of the European Union’s legislative process. In order not to disturb the MEPs, their assistants, and the administrators unnecessarily, we provide the posted worker with an access badge. Moreover, some colleagues from time to time attend meetings in Brussels (around 4-6 times per year), wherefore it is convenient for them to hold accreditation for the European Parliament.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Katinka Clausdatter Worsøe 4.9.2014 1.7.2015
Kasper Ernest 4.9.2014 1.9.2015
Jakob Tietge 14.1.2014 10.1.2015
Christian Ewald Tanggaard Ingemann 24.9.2014 22.9.2015
Jelena Soskic 11.9.2014 9.9.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


EU Internal market
Consumer law
Competitiveness
Better regulation
SMEs
European policy for the service sector
Innovation and R & D
Transport
Tourism
Environment
International trade
Accounting

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Eurocommerce http://www.eurocommerce.be/

EuroCiett http://www.eurociett.eu/

ICC - International Chamber of Commerce http://www.iccwbo.org/

The Danish Chamber is also a member of a number of Brussels based Thinktanks and other informal networks.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 06/2013 - 06/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 200000  € - < 250000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
SEAP