Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Google

Id-nummer i registret: 03181945560-59
Registreringsdag: 29/03/2011 16:01:37

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 10/09/2014 09:05:00
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/03/2014 14:09:16

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Google

Publicly Traded Corporation, Incorporated in the State of Delaware, United States of America

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Amphitheatre Parkway, 1600
CA94043 Mountain View, California
USA

(+1650) 2530000

(+) 

Google Belgium
Chaussée d'Etterbeek 180
1040 Brussels
Belgium

    Juridiskt ansvarig

Larry Page

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Antoine Aubert

Head of Brussels Policy Team

    Mål och uppdrag

Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.

http://www.google.com/intl/en/corporate/

Globala

    Verksamhet

Google’s main issues have been:
Innovation, jobs and growth
Future of the Internet
Data Protection
Intellectual property and licensing
Internet Governance
Protection of minors
Audiovisual Media Services Directive
Knowledge transfer and education

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

7

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Cesare Marco Pancini 06/05/2014 30/04/2015
Georgios Mavros 25/09/2014 23/09/2015
Ondrej Socuvka 09/09/2014 05/09/2015
Marc Van der Ham 20/02/2014 18/02/2015
Antoine Aubert 04/09/2014 02/09/2015
Sylwia Giepmans-Stepien 26/06/2014 24/06/2015
Tobias Mckenney 28/08/2014 22/08/2015

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

    Medlemskap

- American chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
- The European Digital Media Association (EDiMA)
- European Internet Services Providers Association (EuroISPA)
- Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
- Computer & Communications Industry Associations (CCIA)
- European Internet Foundation (EIF)
- TechAmerica Europe
- Open Forum Europe (OFE)
- Public Sector Information Alliance (PSI Alliance)
- Voice On Network Europe (VON Europe)
- Lisbon Council
- Bruegel
- European Center for International Political Economy (ECIPE)
- European Policy Center (EPC)

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

>= 1 250 000  € och < 1 500 000  €

0 €

0 €

We have aimed to include as many costs and expenditures as possible following the Register’s guidelines. As a result our cost estimate to engage on EU policy making in 2013 includes:
- Operating costs such as office space and expenditure.
- A percentage of salaries related to time spent on direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of cost for external consultants related to time spent on direct lobbying, or organisation of direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of the costs for trade associations and other organisations listed in the networking section related to the time spent on outreach with EU institutions, even when this group have themselves reported these amounts.
- A percentage of the cost for different policy related events in Brussels.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.