Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Google

Id-nummer i registret: 03181945560-59
Registreringsdag: 2011-03-29 16:01:37

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-10 09:05:00
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-29 14:09:16


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Google
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Publicly Traded Corporation, Incorporated in the State of Delaware, United States of America
Webbplats: http://www.google.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Larry Page
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Antoine Aubert
Befattning: Head of Brussels Policy Team

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Amphitheatre Parkway  1600
CA94043 Mountain View, California
USA
Telefon: (+1650) 2530000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Google Belgium
Chaussée d'Etterbeek 180
1040 Brussels
Belgium

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.

http://www.google.com/intl/en/corporate/
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 7
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Cesare Marco Pancini 2014-05-06 2015-04-30
Ondrej Socuvka 2014-09-09 2015-09-05
Marc Van der Ham 2014-02-20 2015-02-18
Antoine Aubert 2014-09-04 2015-09-02
Sylwia Giepmans-Stepien 2014-06-26 2015-06-24
Tobias Mckenney 2014-08-28 2015-08-22
Georgios Mavros 2014-09-25 2015-09-23
MARIA LUISA JIMENEZ MARTIN 2014-08-02 2015-07-31

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Google’s main issues have been:
Innovation, jobs and growth
Future of the Internet
Data Protection
Intellectual property and licensing
Internet Governance
Protection of minors
Audiovisual Media Services Directive
Knowledge transfer and education

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
- American chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
- The European Digital Media Association (EDiMA)
- European Internet Services Providers Association (EuroISPA)
- Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
- Computer & Communications Industry Associations (CCIA)
- European Internet Foundation (EIF)
- TechAmerica Europe
- Open Forum Europe (OFE)
- Public Sector Information Alliance (PSI Alliance)
- Voice On Network Europe (VON Europe)
- Lisbon Council
- Bruegel
- European Center for International Political Economy (ECIPE)
- European Policy Center (EPC)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 1250000  € och < 1500000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

We have aimed to include as many costs and expenditures as possible following the Register’s guidelines. As a result our cost estimate to engage on EU policy making in 2013 includes:
- Operating costs such as office space and expenditure.
- A percentage of salaries related to time spent on direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of cost for external consultants related to time spent on direct lobbying, or organisation of direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of the costs for trade associations and other organisations listed in the networking section related to the time spent on outreach with EU institutions, even when this group have themselves reported these amounts.
- A percentage of the cost for different policy related events in Brussels.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.