Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Google

Identifikačné číslo v Registri: 03181945560-59
Dátum registrácie: 29.3.2011 16:01:37

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.9.2014 9:05:00
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29.3.2014 14:09:16


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Google
Skratka:
Právna forma: Publicly Traded Corporation, Incorporated in the State of Delaware, United States of America
Internetová stránka: http://www.google.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Larry Page
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Antoine Aubert
Funkcia: Head of Brussels Policy Team

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Amphitheatre Parkway  1600
CA94043 Mountain View, California
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+1650) 2530000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Google Belgium
Chaussée d'Etterbeek 180
1040 Brussels
Belgium

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.

http://www.google.com/intl/en/corporate/
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 7
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Cesare Marco Pancini 6.5.2014 30.4.2015
Ondrej Socuvka 9.9.2014 5.9.2015
Marc Van der Ham 20.2.2014 18.2.2015
Antoine Aubert 4.9.2014 2.9.2015
Sylwia Giepmans-Stepien 26.6.2014 24.6.2015
Tobias Mckenney 28.8.2014 22.8.2015
Georgios Mavros 25.9.2014 23.9.2015
MARIA LUISA JIMENEZ MARTIN 2.8.2014 31.7.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Google’s main issues have been:
Innovation, jobs and growth
Future of the Internet
Data Protection
Intellectual property and licensing
Internet Governance
Protection of minors
Audiovisual Media Services Directive
Knowledge transfer and education

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
- American chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
- The European Digital Media Association (EDiMA)
- European Internet Services Providers Association (EuroISPA)
- Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
- Computer & Communications Industry Associations (CCIA)
- European Internet Foundation (EIF)
- TechAmerica Europe
- Open Forum Europe (OFE)
- Public Sector Information Alliance (PSI Alliance)
- Voice On Network Europe (VON Europe)
- Lisbon Council
- Bruegel
- European Center for International Political Economy (ECIPE)
- European Policy Center (EPC)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 1250000  € a < 1500000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

We have aimed to include as many costs and expenditures as possible following the Register’s guidelines. As a result our cost estimate to engage on EU policy making in 2013 includes:
- Operating costs such as office space and expenditure.
- A percentage of salaries related to time spent on direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of cost for external consultants related to time spent on direct lobbying, or organisation of direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of the costs for trade associations and other organisations listed in the networking section related to the time spent on outreach with EU institutions, even when this group have themselves reported these amounts.
- A percentage of the cost for different policy related events in Brussels.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.