Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Google

Numer identyfikacyjny w rejestrze 03181945560-59
Data rejestracji: 11-03-29 16:01:37

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-10 09:05:00
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-29 14:09:16


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Google
Nazwa skrócona:
Status prawny: Publicly Traded Corporation, Incorporated in the State of Delaware, United States of America
Strona internetowa: http://www.google.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Larry Page
Pełniona funkcja: CEO

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Antoine Aubert
Pełniona funkcja: Head of Brussels Policy Team

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Amphitheatre Parkway  1600
CA94043 Mountain View, California
STANY ZJEDNOCZONE
Numer telefonu: (+1650) 2530000
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Google Belgium
Chaussée d'Etterbeek 180
1040 Brussels
Belgium

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.

http://www.google.com/intl/en/corporate/
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 7
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Marie Angela Steen 14-07-08 15-07-04
Marc Van der Ham 14-02-20 15-02-18
Tobias Mckenney 14-08-28 15-08-22
Antoine Aubert 14-09-04 15-09-02
Cesare Marco Pancini 14-05-06 15-04-30
Sylwia Giepmans-Stepien 14-06-26 15-06-24
Ondrej Socuvka 14-09-09 15-09-05
MARIA LUISA JIMENEZ MARTIN 14-08-02 15-07-31

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Google’s main issues have been:
Innovation, jobs and growth
Future of the Internet
Data Protection
Intellectual property and licensing
Internet Governance
Protection of minors
Audiovisual Media Services Directive
Knowledge transfer and education

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
- American chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
- The European Digital Media Association (EDiMA)
- European Internet Services Providers Association (EuroISPA)
- Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
- Computer & Communications Industry Associations (CCIA)
- European Internet Foundation (EIF)
- TechAmerica Europe
- Open Forum Europe (OFE)
- Public Sector Information Alliance (PSI Alliance)
- Voice On Network Europe (VON Europe)
- Lisbon Council
- Bruegel
- European Center for International Political Economy (ECIPE)
- European Policy Center (EPC)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 1250000  €–1500000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

We have aimed to include as many costs and expenditures as possible following the Register’s guidelines. As a result our cost estimate to engage on EU policy making in 2013 includes:
- Operating costs such as office space and expenditure.
- A percentage of salaries related to time spent on direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of cost for external consultants related to time spent on direct lobbying, or organisation of direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of the costs for trade associations and other organisations listed in the networking section related to the time spent on outreach with EU institutions, even when this group have themselves reported these amounts.
- A percentage of the cost for different policy related events in Brussels.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.