Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Google

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 03181945560-59
Data Reġistrazzjoni: 29/03/2011 16:01:37

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 10/09/2014 09:05:00
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 29/03/2014 14:09:16


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Google
Akronimu:
Statut legali: Publicly Traded Corporation, Incorporated in the State of Delaware, United States of America
Websajt: http://www.google.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Larry Page
Kariga: CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Antoine Aubert
Kariga: Head of Brussels Policy Team

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, California CA94043
L-ISTATI UNITI
Numru tat-telefon: (+1650) 2530000
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Google Belgium
Chaussée d'Etterbeek 180
1040 Brussels
Belgium

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.

http://www.google.com/intl/en/corporate/
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 7
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Cesare Marco Pancini 06/05/2014 30/04/2015
Ondrej Socuvka 09/09/2014 05/09/2015
Marc Van der Ham 20/02/2014 18/02/2015
Antoine Aubert 04/09/2014 02/09/2015
Sylwia Giepmans-Stepien 26/06/2014 24/06/2015
Tobias Mckenney 28/08/2014 22/08/2015
Georgios Mavros 25/09/2014 23/09/2015
MARIA LUISA JIMENEZ MARTIN 02/08/2014 31/07/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Google’s main issues have been:
Innovation, jobs and growth
Future of the Internet
Data Protection
Intellectual property and licensing
Internet Governance
Protection of minors
Audiovisual Media Services Directive
Knowledge transfer and education

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tkabbir
 • Żgħażagħ

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
- American chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
- The European Digital Media Association (EDiMA)
- European Internet Services Providers Association (EuroISPA)
- Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
- Computer & Communications Industry Associations (CCIA)
- European Internet Foundation (EIF)
- TechAmerica Europe
- Open Forum Europe (OFE)
- Public Sector Information Alliance (PSI Alliance)
- Voice On Network Europe (VON Europe)
- Lisbon Council
- Bruegel
- European Center for International Political Economy (ECIPE)
- European Policy Center (EPC)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 1250000  € et < 1500000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

We have aimed to include as many costs and expenditures as possible following the Register’s guidelines. As a result our cost estimate to engage on EU policy making in 2013 includes:
- Operating costs such as office space and expenditure.
- A percentage of salaries related to time spent on direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of cost for external consultants related to time spent on direct lobbying, or organisation of direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of the costs for trade associations and other organisations listed in the networking section related to the time spent on outreach with EU institutions, even when this group have themselves reported these amounts.
- A percentage of the cost for different policy related events in Brussels.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.