Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Google

Identifikavimo numeris Registre: 03181945560-59
Registracijos data: 29/03/2011 16:01:37

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 10/09/2014 09:05:00
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/03/2014 14:09:16

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Google

Publicly Traded Corporation, Incorporated in the State of Delaware, United States of America

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Amphitheatre Parkway, 1600
CA94043 Mountain View, California
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

(+1650) 2530000

(+) 

Google Belgium
Chaussée d'Etterbeek 180
1040 Brussels
Belgium

    Teisiškai atsakingas asmuo

Larry Page

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Antoine Aubert

Head of Brussels Policy Team

    Tikslai ir uždaviniai

Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.

http://www.google.com/intl/en/corporate/

pasaulinio

    Veikla

Google’s main issues have been:
Innovation, jobs and growth
Future of the Internet
Data Protection
Intellectual property and licensing
Internet Governance
Protection of minors
Audiovisual Media Services Directive
Knowledge transfer and education

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

7

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Cesare Marco Pancini 06/05/2014 30/04/2015
Georgios Mavros 25/09/2014 23/09/2015
Ondrej Socuvka 09/09/2014 05/09/2015
Marc Van der Ham 20/02/2014 18/02/2015
Antoine Aubert 04/09/2014 02/09/2015
Sylwia Giepmans-Stepien 26/06/2014 24/06/2015
Tobias Mckenney 28/08/2014 22/08/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

- American chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
- The European Digital Media Association (EDiMA)
- European Internet Services Providers Association (EuroISPA)
- Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
- Computer & Communications Industry Associations (CCIA)
- European Internet Foundation (EIF)
- TechAmerica Europe
- Open Forum Europe (OFE)
- Public Sector Information Alliance (PSI Alliance)
- Voice On Network Europe (VON Europe)
- Lisbon Council
- Bruegel
- European Center for International Political Economy (ECIPE)
- European Policy Center (EPC)

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 1 250 000  € ir < 1 500 000  €

0 €

0 €

We have aimed to include as many costs and expenditures as possible following the Register’s guidelines. As a result our cost estimate to engage on EU policy making in 2013 includes:
- Operating costs such as office space and expenditure.
- A percentage of salaries related to time spent on direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of cost for external consultants related to time spent on direct lobbying, or organisation of direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of the costs for trade associations and other organisations listed in the networking section related to the time spent on outreach with EU institutions, even when this group have themselves reported these amounts.
- A percentage of the cost for different policy related events in Brussels.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.