Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Google

Αριθμός μητρώου: 03181945560-59
ημερομηνία της εγγραφής: 29/03/2011 16:01:37

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 10/09/2014 09:05:00
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 29/03/2014 14:09:16

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Google

Publicly Traded Corporation, Incorporated in the State of Delaware, United States of America

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Amphitheatre Parkway, 1600
CA94043 Mountain View, California
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

(+1650) 2530000

(+) 

Google Belgium
Chaussée d'Etterbeek 180
1040 Brussels
Belgium

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Larry Page

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Antoine Aubert

Head of Brussels Policy Team

    Στόχοι και αποστολή

Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.

http://www.google.com/intl/en/corporate/

παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

Google’s main issues have been:
Innovation, jobs and growth
Future of the Internet
Data Protection
Intellectual property and licensing
Internet Governance
Protection of minors
Audiovisual Media Services Directive
Knowledge transfer and education

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

7

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Cesare Marco Pancini 06/05/2014 30/04/2015
Georgios Mavros 25/09/2014 23/09/2015
Ondrej Socuvka 09/09/2014 05/09/2015
Marc Van der Ham 24/02/2015 20/02/2016
Antoine Aubert 04/09/2014 02/09/2015
Sylwia Giepmans-Stepien 26/06/2014 24/06/2015
Tobias Mckenney 28/08/2014 22/08/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός

    Μέλη

- American chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
- The European Digital Media Association (EDiMA)
- European Internet Services Providers Association (EuroISPA)
- Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
- Computer & Communications Industry Associations (CCIA)
- European Internet Foundation (EIF)
- TechAmerica Europe
- Open Forum Europe (OFE)
- Public Sector Information Alliance (PSI Alliance)
- Voice On Network Europe (VON Europe)
- Lisbon Council
- Bruegel
- European Center for International Political Economy (ECIPE)
- European Policy Center (EPC)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 1.250.000  € και < 1.500.000  €

0 €

0 €

We have aimed to include as many costs and expenditures as possible following the Register’s guidelines. As a result our cost estimate to engage on EU policy making in 2013 includes:
- Operating costs such as office space and expenditure.
- A percentage of salaries related to time spent on direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of cost for external consultants related to time spent on direct lobbying, or organisation of direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of the costs for trade associations and other organisations listed in the networking section related to the time spent on outreach with EU institutions, even when this group have themselves reported these amounts.
- A percentage of the cost for different policy related events in Brussels.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.