Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Google

Αριθμός μητρώου: 03181945560-59
ημερομηνία της εγγραφής: 29/03/2011 16:01:37

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 21/04/2015 10:58:45
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 21/04/2015 10:58:45
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 21/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Google

Inc.

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Amphitheatre Parkway, 1600
CA94043 Mountain View, California
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

(+1650) 2530000

Chaussee D'Etterbeek 180
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 028948545

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  David Drummond

SVP Corporate Development and CLO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Nicklas Lundblad

Director Public Policy and GR

    Στόχοι και αποστολή

Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.

http://www.google.com/intl/en/corporate/

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Innovation, jobs and growth
Future of the Internet
Data Protection
Cyber-security
Intellectual property and licensing
Internet Governance
Audiovisual Media Services Directive
Knowledge transfer and education

http://googlepolicyeurope.blogspot.be/


 

Grand coalition for digital jobs

Όχι

Όχι

Όχι

European Internet Forum

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 9  

9

9

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Clara SOMMIER 18/03/2015 13/03/2016
Georgios Mavros 25/09/2014 23/09/2015
Ondrej Socuvka 09/09/2014 05/09/2015
Marc Van der Ham 24/02/2015 20/02/2016
Rita BALOGH 14/05/2015 30/04/2016
Sylwia Giepmans-Stepien 26/06/2014 24/06/2015
Tobias Mckenney 28/08/2014 22/08/2015
Cesare Marco Pancini 06/05/2014 30/04/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός

    Μέλη

- American chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
- The European Digital Media Association (EDiMA)
- European Internet Services Providers Association (EuroISPA)
- Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
- Computer & Communications Industry Associations (CCIA)
- European Internet Foundation (EIF)
- TechAmerica Europe
- Open Forum Europe (OFE)
- Public Sector Information Alliance (PSI Alliance)
- Voice On Network Europe (VON Europe)
- Lisbon Council
- Bruegel
- European Center for International Political Economy (ECIPE)
- European Policy Center (EPC)
- Digital Europe

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 3.500.000 € και < 3.999.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

We have aimed to include as many costs and expenditures as possible following the Register’s guidelines. As a result our cost estimate to engage on EU policy debate in 2014 includes:
- Operating costs such as office space and expenditure.
- A percentage of salaries related to time spent on direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of cost for external consultants related to time spent on direct lobbying, or organisation of direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of the costs for trade associations and other organisations listed in the networking section related to the time spent on outreach with EU institutions, even when this group have themselves reported these amounts.
- A percentage of the cost for different policy related events in Brussels.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.