Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Google

Identifikační číslo v rejstříku: 03181945560-59
Datum registrace: 29.3.11 16:01:37

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 29.3.14 14:09:16
Datum poslední roční aktualizace je 29.3.14 14:09:16


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Google
Zkratka:
Právní forma Publicly Traded Corporation, Incorporated in the State of Delaware, United States of America
Internetové stránky: http://www.google.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Larry Page
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Antoine Aubert
Funkce: Head of Brussels Policy Team

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Amphitheatre Parkway  1600
CA94043 Mountain View, California
SPOJENÉ STÁTY
Telefon: (+1650) 2530000
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Google Belgium
Chaussée d'Etterbeek 180
1040 Brussels
Belgium

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.

http://www.google.com/intl/en/corporate/
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 7
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Sylwia Giepmans-Stepien 26.6.14 24.6.15
Marie Angela Steen 8.7.14 4.7.15
Cesare Marco Pancini 6.5.14 30.4.15
Marc Van der Ham 20.2.14 18.2.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Google’s main issues have been:
Innovation, jobs and growth
Future of the Internet
Data Protection
Intellectual property and licensing
Internet Governance
Protection of minors
Audiovisual Media Services Directive
Knowledge transfer and education

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
- American chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
- The European Digital Media Association (EDiMA)
- European Internet Services Providers Association (EuroISPA)
- Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
- Computer & Communications Industry Associations (CCIA)
- European Internet Foundation (EIF)
- European Privacy Association (EPA)
- TechAmerica Europe
- Open Forum Europe (OFE)
- Public Sector Information Alliance (PSI Alliance)
- Voice On Network Europe (VON Europe)
- Lisbon Council
- Bruegel
- European Center for International Political Economy (ECIPE)
- European Policy Center (EPC)

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 1250000  € a < 1500000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

We have aimed to include as many costs and expenditures as possible following the Register’s guidelines. As a result our cost estimate to engage on EU policy making in 2013 includes:
- Operating costs such as office space and expenditure.
- A percentage of salaries related to time spent on direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of cost for external consultants related to time spent on direct lobbying, or organisation of direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of the costs for trade associations and other organisations listed in the networking section related to the time spent on outreach with EU institutions, even when this group have themselves reported these amounts.
- A percentage of the cost for different policy related events in Brussels.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.