Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Google

Identifikační číslo v rejstříku: 03181945560-59
Datum registrace: 29/03/2011 16:01:37

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 21/04/2015 10:58:45
Datum poslední roční aktualizace je: 21/04/2015 10:58:45
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 21/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Google

Inc.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Amphitheatre Parkway, 1600
CA94043 Mountain View, California
SPOJENÉ STÁTY

(+1650) 2530000

Chaussee D'Etterbeek 180
1040 Brussels
BELGIE

(+32) 028948545

    Osoba s právní odpovědností

pan  David Drummond

SVP Corporate Development and CLO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Nicklas Lundblad

Director Public Policy and GR

    Cíle a úkoly

Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.

http://www.google.com/intl/en/corporate/

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Innovation, jobs and growth
Future of the Internet
Data Protection
Cyber-security
Intellectual property and licensing
Internet Governance
Audiovisual Media Services Directive
Knowledge transfer and education

http://googlepolicyeurope.blogspot.be/


 

Grand coalition for digital jobs

Ne

Ne

Ne

European Internet Forum

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 9  

9

9

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Georgios Mavros 25/09/2014 23/09/2015
Ondrej Socuvka 09/09/2014 05/09/2015
Marc Van der Ham 24/02/2015 20/02/2016
Sylwia Giepmans-Stepien 26/06/2014 24/06/2015
Sommier Clara 18/03/2015 13/03/2016
Tobias Mckenney 28/08/2014 22/08/2015
Cesare Marco Pancini 06/05/2014 30/04/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

- American chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
- The European Digital Media Association (EDiMA)
- European Internet Services Providers Association (EuroISPA)
- Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe)
- Computer & Communications Industry Associations (CCIA)
- European Internet Foundation (EIF)
- TechAmerica Europe
- Open Forum Europe (OFE)
- Public Sector Information Alliance (PSI Alliance)
- Voice On Network Europe (VON Europe)
- Lisbon Council
- Bruegel
- European Center for International Political Economy (ECIPE)
- European Policy Center (EPC)
- Digital Europe

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 3 500 000 € a < 3 999 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

We have aimed to include as many costs and expenditures as possible following the Register’s guidelines. As a result our cost estimate to engage on EU policy debate in 2014 includes:
- Operating costs such as office space and expenditure.
- A percentage of salaries related to time spent on direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of cost for external consultants related to time spent on direct lobbying, or organisation of direct lobbying with EU institutions.
- A percentage of the costs for trade associations and other organisations listed in the networking section related to the time spent on outreach with EU institutions, even when this group have themselves reported these amounts.
- A percentage of the cost for different policy related events in Brussels.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.