Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

UniCredit

Tunnistenumero rekisterissä: 03094871618-32
Rekisteröintipäivä: 30.4.2009 18:02:06

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.4.2014 15:02:06
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.4.2014 15:02:06


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: UniCredit
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: joint stock company
Internet-osoite: http://www.unicredit.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Federico Ghizzoni
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive Officer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Costanza  Bufalini
Tehtävä organisaatiossa: Head of European & Regulatory Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Alessandro Specchi  16
00186 Rome
ITALIA
Puhelinnumero: (+39) 0288621
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: UniCredit European & Regulatory Affairs
Public Affairs
Via A. degli Specchi 16
00186 Roma

Avenue de Cortenbergh 89
1000 Bruxelles

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: UniCredit Group was formed by the merger of nine Italian banks, and subsequent incorporation with the German group HypoVereinsBank (including Bank Austria) and - more recently - the Italian Capitalia banking Group. UniCredit Group has a relevant presence in 17 countries,with about 148,000 employees and 9,000 branches.

UniCredit benefits from a strong European identity, extensive international presence and broad customer base.
Its strategic geographical positioning not only in one of western Europe’s wealthiest areas (Austria, Germany and Italy) but also in Eastern Europe, a region characterized by still remarkable structural strengths despite some cyclical weaknesses, gives the Group one of the region’s highest market shares. In the Central and Eastern Europe region UniCredit operates the largest international banking network with around 4,000 branches and outlets.

UniCredit benefits from a well - balanced revenues mix both by business lines (with the retail accounting for the 39% of the consolidated total revenues and the corporate and investment division accounting for the 38%) and by regions with more than 50% of the consolidated total revenues achieved outside Italy. Our business model is based on a customer centric approach implemented by a network that operates in multiple markets through our deeply rooted local banks. We are focused on strong specialization and a clear segmentation to fully exploit key competence to better serve our customers.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 7
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Peter RIEGER 16.4.2014 14.4.2015
Costanza BUFALINI 14.2.2014 12.2.2015
Mario DI CIOMMO 9.4.2014 7.4.2015
Anousheh Alamir 9.4.2014 7.4.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Regulation in banking and financial sectors
Taxation
Corporate Law
Competition
Consumer affairs

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
UniCredit as holding of UniCredit Group is member of the following organizations of relevance for the purpose of this register:
Italian Banking Association
European Parliamentary Financial Services Forum
European Financial Services Roundtable
European Financial Reporting Advisory Group
European Payments Council
Institute of International Finance
International Chambers of Commerce
Euro Banking Association
Association of Financial Markets in Europe (AFME)
ISDA

Rahoitustiedot

Tilikausi: 09/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 400000  € - < 450000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

The indication of the total costs does not include the fees for the participation to the banking associations and think tanks listed above.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.