Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

UniCredit

Идентификационен номер в Регистъра: 03094871618-32
Дата на регистрация: 09-4-30 18:02:06

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-7 15:02:06
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-7 15:02:06


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: UniCredit
Инициали:
Правен статут: joint stock company
Уебсайт: http://www.unicredit.eu

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Federico Ghizzoni
Длъжност: Chief Executive Officer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Costanza  Bufalini
Длъжност: Head of European & Regulatory Affairs

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Alessandro Specchi  16
00186 Rome
ИТАЛИЯ
Телефонен номер: (+39) 0288621
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: UniCredit European & Regulatory Affairs
Public Affairs
Via A. degli Specchi 16
00186 Roma

Avenue de Cortenbergh 89
1000 Bruxelles

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: UniCredit Group was formed by the merger of nine Italian banks, and subsequent incorporation with the German group HypoVereinsBank (including Bank Austria) and - more recently - the Italian Capitalia banking Group. UniCredit Group has a relevant presence in 17 countries,with about 148,000 employees and 9,000 branches.

UniCredit benefits from a strong European identity, extensive international presence and broad customer base.
Its strategic geographical positioning not only in one of western Europe’s wealthiest areas (Austria, Germany and Italy) but also in Eastern Europe, a region characterized by still remarkable structural strengths despite some cyclical weaknesses, gives the Group one of the region’s highest market shares. In the Central and Eastern Europe region UniCredit operates the largest international banking network with around 4,000 branches and outlets.

UniCredit benefits from a well - balanced revenues mix both by business lines (with the retail accounting for the 39% of the consolidated total revenues and the corporate and investment division accounting for the 38%) and by regions with more than 50% of the consolidated total revenues achieved outside Italy. Our business model is based on a customer centric approach implemented by a network that operates in multiple markets through our deeply rooted local banks. We are focused on strong specialization and a clear segmentation to fully exploit key competence to better serve our customers.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 7
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Peter RIEGER 14-4-16 15-4-14
Costanza BUFALINI 14-2-14 15-2-12
Mario DI CIOMMO 14-4-9 15-4-7
Anousheh Alamir 14-4-9 15-4-7

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Regulation in banking and financial sectors
Taxation
Corporate Law
Competition
Consumer affairs

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Общи и институционални въпроси
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
UniCredit as holding of UniCredit Group is member of the following organizations of relevance for the purpose of this register:
Italian Banking Association
European Parliamentary Financial Services Forum
European Financial Services Roundtable
European Financial Reporting Advisory Group
European Payments Council
Institute of International Finance
International Chambers of Commerce
Euro Banking Association
Association of Financial Markets in Europe (AFME)
ISDA

Финансови данни

Отчетна година: 09/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 400000  € и < 450000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

The indication of the total costs does not include the fees for the participation to the banking associations and think tanks listed above.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.