Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

UniCredit

Идентификационен номер в Регистъра: 03094871618-32
Дата на регистрация: 30/04/2009 18:02:06

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/04/2015 09:44:44
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/04/2015 09:44:44
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

UniCredit

joint stock company

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Alessandro Specchi, 16
00186 Rome
ИТАЛИЯ

(+39) 0288621

    Правно отговорно лице

Господин  Federico Ghizzoni

Chief Executive Officer

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Costanza  Bufalini

Head of European & Regulatory Affairs

    Цели и задачи

UniCredit Group was formed by the merger of nine Italian banks, and subsequent incorporation with the German group HypoVereinsBank (including Bank Austria) and - more recently - the Italian Capitalia banking Group. UniCredit Group has a relevant presence in 17 countries,with about 148,000 employees and 9,000 branches.

UniCredit benefits from a strong European identity, extensive international presence and broad customer base.
Its strategic geographical positioning not only in one of western Europe’s wealthiest areas (Austria, Germany and Italy) but also in Eastern Europe, a region characterized by still remarkable structural strengths despite some cyclical weaknesses, gives the Group one of the region’s highest market shares. In the Central and Eastern Europe region UniCredit operates the largest international banking network with around 4,000 branches and outlets.

UniCredit benefits from a well - balanced revenues mix both by business lines (with the retail accounting for the 39% of the consolidated total revenues and the corporate and investment division accounting for the 38%) and by regions with more than 50% of the consolidated total revenues achieved outside Italy. Our business model is based on a customer centric approach implemented by a network that operates in multiple markets through our deeply rooted local banks. We are focused on strong specialization and a clear segmentation to fully exploit key competence to better serve our customers.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Bank structural reform, payment services, capital markets union, European Fund for Strategic Investments, benchmarks


 

Не

Не

Не

Не

Не

Regulation in banking and financial sectors
Taxation
Corporate Law
Competition
Consumer affairs

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 4   25%: 7

11

3,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Peter RIEGER 02/04/2015 31/03/2016
Yana Bankovska 23/01/2015 20/01/2016
Costanza BUFALINI 13/01/2015 09/01/2016
Petra Liberty Hunt 03/07/2015 01/01/2016
Pietro Curatolo 04/10/2014 02/10/2015

    Области на интерес

 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Общи и институционални въпроси
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

UniCredit as holding of UniCredit Group is member of the following organizations of relevance for the purpose of this register:
Italian Banking Association
European Parliamentary Financial Services Forum
European Financial Services Roundtable
Association of Financial Markets in Europe (AFME)

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € и < 599 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.