Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens

Tunnusnumber registris: 03018678163-37
Registreerimise kuupäev: 27.02.12 11:41:12

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 5.02.14 12:47:26
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 5.02.14 12:47:26


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Conseil national de l'Ordre des pharmaciens
Akronüüm: CNOP
Õiguslik vorm: Organisme de droit privé avec délégation de missions de service public
Veebisait: http://www.ordre.pharmacien.fr

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Isabelle ADENOT
Ametikoht: Présidente

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Isabelle GUILLAUME
Ametikoht: Chargée de mission Affaires européennes

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 4 avenue Ruysdaël 
75379 PARIS Cedex 08
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 1 56 21 34 84
Faks: (+33) 1 56 21 34 79
Muud kontaktandmed: Bureau à Bruxelles :
116 avenue de Cortenbergh
B1000 Bruxelles

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: L'Ordre national des pharmaciens a pour objet :
1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;
2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ;
3° De veiller à la compétence des pharmaciens ;
4° De contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels.

L'Ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens exerçant leur art en France. Il est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Le Chargé de mission Affaires européennes fait le lien entre les institutions européennes et le CNOP : suivi des textes législatifs et réglementaires, organisation de rencontres avec les décideurs européens.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Rahvatervis
  • Siseturg
  • Tarbijad
  • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
L'Ordre des pharmaciens est membre du Groupement pharmaceutique de l'Union européenne (GPUE/PGEU), du Groupement des pharmaciens de l'industrie en Europe (GPIE/EIPG) et de l'association des pharmaciens employés d'officine en Europe (EPhEu).

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 03/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 121 209 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.