Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens

Tunnusnumber registris: 03018678163-37
Registreerimise kuupäev: 27/02/2012 11:41:12

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/02/2014 12:47:26
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/02/2014 12:47:26

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Conseil national de l'Ordre des pharmaciens

CNOP

Organisme de droit privé avec délégation de missions de service public

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Muud sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

avenue Ruysdaël, 4
75379 PARIS Cedex 08
PRANTSUSMAA

(+33) 1 56 21 34 84

(+33) 1 56 21 34 79

Bureau à Bruxelles :
116 avenue de Cortenbergh
B1000 Bruxelles

    Juriidiliselt vastutav isik

Isabelle ADENOT

Présidente

    ELi asjade eest vastutav isik

Isabelle GUILLAUME

Chargée de mission Affaires européennes

    Eesmärgid ja ülesanded

L'Ordre national des pharmaciens a pour objet :
1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;
2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ;
3° De veiller à la compétence des pharmaciens ;
4° De contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels.

L'Ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens exerçant leur art en France. Il est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.

riiklikud

    Tegevused

Le Chargé de mission Affaires européennes fait le lien entre les institutions européennes et le CNOP : suivi des textes législatifs et réglementaires, organisation de rencontres avec les décideurs européens.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

4

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Isabelle GUILLAUME 11/02/2015 27/01/2016

    Huvivaldkonnad

  • Rahvatervis
  • Siseturg
  • Tarbijad
  • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

L'Ordre des pharmaciens est membre du Groupement pharmaceutique de l'Union européenne (GPUE/PGEU), du Groupement des pharmaciens de l'industrie en Europe (GPIE/EIPG) et de l'association des pharmaciens employés d'officine en Europe (EPhEu).

    Finantsandmed

04/2012  -  03/2013

121 209 €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.