Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Afore Consulting

Идентификационен номер в Регистъра: 03013154889-05
Дата на регистрация: 04/01/2011 12:52:29

Информацията за този субект е била последно изменена на: 16/06/2015 12:38:21
Последната годишна актуализация е извършена на: 29/04/2015 08:53:20
Следваща актуализация най-късно до: 29/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Afore Consulting

SPRL

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Avenue de Tervuren 168
Пощенска кутия: 18
1150 Bruxelles
БЕЛГИЯ

(+32)28086769

Rue de la Science 14 B
1040 Bruxelles
БЕЛГИЯ

(+32)28086769

    Правно отговорно лице

Госпожа  Anne Keane

Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Nickolas Reinhardt

Director

    Цели и задачи

Afore Consulting is a European Public Affairs company, based in Brussels with a core strength in financial services and competition policy.

Afore Consulting also advises companies and organizations
on corporate governance practices, company law,
relations with non-EU countries (especially US and Asia),
consumer protection, data privacy, information technology,
energy policy and trade.

Additional services provided by Afore Consulting include
assisting clients in their regulatory strategies (including
initial and ongoing authorisation), cross-border contract
issues, as well as offering specialised training courses.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Afore Consulting follows all legislative and non-legislative files impacting the financial services sector; most notably in banking, securities, insurance, asset management, pensions and payments. The team also covers Energy Union, the Digital Single Market and the trade agenda.

Afore Consulting runs the Secretariat of EPIF - the European Payment Institutions Federation.


 

Не

Не

Не

Не

Не

Afore Consulting is a team of 8 consultants, with each individual bringing their own area of expertise and experience to offer a targeted and added value service to our clients. This permits us to increase the range of services we provide and have them tailored to each client's specific needs.

Afore Consulting’s EU Public Affairs activities range across a number of public affairs services, including monitoring, policy analysis, strategy development, contact programmes, conference and event organisation as well as media communications for companies and organisations.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

75%: 2   50%: 3   25%: 3

8

3,8

Many of the daily public affairs activities do not fall into the narrow definition of the Register.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Stewart Atkins 11/02/2016 09/08/2016
Elizabeth DUFF 11/02/2016 09/02/2017
Paloma GARCIA 02/10/2015 30/09/2016
Anne Marie KEANE 17/10/2015 15/10/2016
Morana MAVRICEK 27/05/2015 22/05/2016
Jean PLATTARD 04/09/2015 02/09/2016
Nickolas REINHARDT 17/10/2015 15/10/2016
Cristina-Hortensia SATMAREAN 16/01/2016 15/01/2017
Maximilian WESSELING 04/09/2015 02/09/2016

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Търговия

    Членство

American Chamber of Commerce to the EU; Centre for European Policy Studies; American European Community Association (AECA); British Chamber of Commerce to the EU

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € и < 499 999 €

>= 1 000 000 €

 • British Insurance Brokers' Association
 • Currence
 • UK Money Transfer Association
 • Oxera
 • Fidelity Investments
 • Goldman Sachs International
 • Investment Technology Group
 • VocaLink
 • American Express
 • GE Capital
 • Nomura International
 • Oil Price Information Service
 • The Baltic Exchange
 • Western Union
 • Zurich Insurance Company
 • Charles Schwab
 • European Payment Institutions Federation
 • King & Wood Mallesons SJ Berwin
 • MetLife
 • Trafigura
 • Argus Media
 • Deutsche Bank
 • Reed Business Information
 • Morgan Stanley
 • Moody's Investor Services

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

Afore Consulting also provides services which do not fall within the scope of this Register as they do not involve interest representation to the EU institutions.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.