Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Afore Consulting

Идентификационен номер в Регистъра: 03013154889-05
Дата на регистрация: 11-1-4 12:52:29

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-9-25 14:28:53
Последната годишна актуализация е извършена на 13-12-18 10:30:01


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Afore Consulting
Инициали:
Правен статут: SPRL
Уебсайт: http://www.aforeconsulting.eu

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожица  Anne Keane
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Nickolas Reinhardt
Длъжност: Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue de la Science  14B
1040 Bruxelles
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 28086769
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Afore Consulting is a European Public Affairs company, based in Brussels with a core strength in financial services and competition policy.

Afore Consulting also advises companies and organizations
on corporate governance practices, company law,
relations with non-EU countries (especially US and Asia),
consumer protection, data privacy, information technology,
energy policy and trade.

Additional services provided by Afore Consulting include
assisting clients in their regulatory strategies (including
initial and ongoing authorisation), cross-border contract
issues, as well as offering specialised training courses.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 10
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Nickolas REINHARDT 13-12-10 14-12-6
Elodie Vignon 14-8-30 15-8-26
Anne Marie KEANE 13-12-11 14-12-6
Marianna Lorenzano 14-8-30 15-8-26
Hannah Connaghan 14-8-30 15-8-26
Zsofia Haraszti 14-8-30 15-8-26
Kaja Nanut 14-8-30 15-8-26
Christina Economides 14-9-24 15-9-22
Annalaura Gallo 14-6-24 14-12-20
Eleni Kanelli 14-3-19 15-3-17

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Afore Consulting is a team of 9 consultants, with each individual bringing their own area of expertise and experience to offer a targeted and added value service to our clients. This permits us to increase the range of services we provide and have them tailored to each client's specific needs.

Afore Consulting’s EU Public Affairs activities range across a number of public affairs services, including monitoring, policy analysis, strategy development, contact programmes, conference and event organisation as well as media communications for companies and organisations.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
American Chamber of Commerce to the EU; Centre for European Policy Studies; American European Community Association (AECA); British Chamber of Commerce to the EU

Финансови данни

Отчетна година: 07/2013 - 06/2014
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 2750000  € и < 3000000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • iDeal
 • Oxera
 • The Baltic Exchange
 • Danske Bank
 • GE Capital
 • DuPont
 • British Insuers Brokers' Association
 • Oil Price Information Service


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 50000 € и по-малък от 100000 €.
 • Information Technology Group (ITG)
 • Charles Schwab
 • Trafigura
 • Western Union
 • Zurich Insurance Company


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 100000 € и по-малък от 150000 €.
 • Fidelity
 • MetLife
 • Morgan Stanley


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 150000 € и по-малък от 200000 €.
 • Nomura
 • Deutsche Bank
 • Argus Media
 • American Express
 • Reed Business Information
 • King & Wood Mallesons SJ Berwin


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 200000 € и по-малък от 250000 €.
 • Moodys


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 250000 € и по-малък от 300000 €.
 • Goldman Sachs
 • European Payment Institutions Federation

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Afore Consulting also provides services which do not fall within the scope of this Register as they do not involve interest representation to the EU institutions.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
yes