Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 03004067068-71
Dátum registrácie: 3.11.2011 13:57:19

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 24.10.2014 15:38:07
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24.10.2014 15:38:07


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.
Skratka: Gesamtmetall
Právna forma: eingetragener Verein
Internetová stránka: http://www.gesamtmetall.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Oliver Zander
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Indra Hadeler
Funkcia: Stellvertretende Geschäftsführerin

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Voßstraße  16
10117 Berlin
NEMECKO
Telefónne číslo: (+0049) 3055150251
Fax: (+0049) 30551505251
Ďalšie kontaktné údaje: Brüsseler Büro: Rue du Commerce 31, B-1000 Brüssel

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Ziel: Durch die Verbesserung der Arbeitsbeziehungen und Anpassungen der Arbeitsbedingungen die Leistungskraft der M+E-Industrie zu steigern und damit zur Sicherung und zum Aufbau wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze in Deutschland beizutragen. Gesamtmetall und seine Mitgliedsverbände unterstützen die Unternehmen darin, die für sie beste Lösung bei den Arbeitsbedingungen zu finden - egal, ob durch Firmentarife, einzelvertragliche Regelungen oder Flächentarif.

Aufgaben: Regelung der Arbeitsbeziehungen - Tarifpolitik mit oder ohne Tarifbindung, Hilfe bei der Umsetzung der Tarifverträge, Sozialpolitik, Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen, Entwicklung arbeitswissenschaftlicher Programmatik, Konzeptionen für die Berufsbildung, Internationale Sozialpolitik, Öffentlichkeitsarbeit und Politikberatung
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Robert Thurm 23.5.2014 21.5.2015
Oliver Zander 23.5.2014 21.5.2015
Sabina Dross 7.8.2014 5.8.2015
Stefan Solle 11.2.2014 10.2.2015
Elisabeth Kiehlmann 11.2.2014 10.2.2015
Indra Hadeler 9.4.2014 7.4.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Für die deutsche Metall- und Elektroindustrie sind zahlreiche EU-Initiativen von großer Bedeutung. 2013 verfolgte Gesamtmetall in Brüssel vorrangig Initiativen zur Europa-2020-Strategie, zu Beschäftigungs- und Sozialpolitik, dem Europäischen Semester und der wirtschaftspolitischen Koordinierung, Industriepolitik, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Initiativen zu Renten und betrieblicher Altersversorgung, CSR, Datenschutz und Geschlechtergleichheit.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Mládež
 • Podniky
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
CEEMET - Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries

BDA - Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.