Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 03004067068-71
Datum registrace: 03/11/2011 13:57:19

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/04/2015 17:17:03
Datum poslední roční aktualizace je: 27/04/2015 16:36:13
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.

Gesamtmetall

eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Voßstraße, 16
10117 Berlin
NĚMECKO

(+0049) 3055150251

Rue du Commerce 31
1000 Brüssel
BELGIE

(+32) 25882949

    Osoba s právní odpovědností

pan  Oliver Zander

Hauptgeschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Indra Hadeler

Stellvertretende Geschäftsführerin

    Cíle a úkoly

Der Verband hat den Zweck, alle sozialrechtlichen und sozialpolitischen Belange der Metall- und Elektroindustrie sowie verwandter Industrien und verbundener Wirtschaftszweige, auch des Dienstleistungsbereichs (M+E-Industrie) zu wahren, die von grundsätzlicher Bedeutung sind. Der Verband hat ferner die Aufgabe, den sozialpolitischen Erfahrungs- und Informationsaustausch seiner Mitglieder zu fördern und ein einheitliches Vorgehen in allen Fragen von allgemeinem Interesse zu sichern.
Der Verband wird die gemeinsamen fachlichen Belange seiner Mitglieder insbesondere gegenüber den zentralen Behörden, den überfachlichen Zusammenschlüssen der Arbeitgeber, den Gewerkschaften und gegenüber sonstigen Organisationen vertreten.

Soweit Mitgliedsverbände ihren unmittelbaren oder mittelbaren Mitgliedsfirmen Tarifbindung durch Mitgliedschaft vermitteln, nimmt der Verband die tarifpolitischen Aufgaben durch Koordinierung und Unterstützung ihrer tarifpolitischen Tätigkeit im Rahmen der zuständigen Mitgliedergruppe wahr.

Soweit Mitgliedsverbände ihren unmittelbaren oder mittelbaren Mitgliedsfirmen keine Tarifbindung durch Mitgliedschaft vermitteln, unterstützt der Verband den Erfahrungs- und Informationsaustausch über die bei diesen Unternehmen bestehenden Arbeitsbedingungen im Rahmen der zuständigen Mitgliedergruppe.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Für die deutsche Metall- und Elektroindustrie sind zahlreiche EU-Initiativen von großer Bedeutung. 2014 verfolgte Gesamtmetall in Brüssel vorrangig Initiativen zur Europa-2020-Strategie, zu Beschäftigungs- und Sozialpolitik, dem Europäischen Semester und der wirtschaftspolitischen Koordinierung, Industriepolitik, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Initiativen zu Renten und betrieblicher Altersversorgung, CSR, Datenschutz und Geschlechtergleichheit.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 2   75%: 1   50%: 1   25%: 1

5

3,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Indra HADELER 05/05/2015 30/04/2016
Sabina DROSS 16/07/2015 14/07/2016
Robert THURM 05/05/2015 30/04/2016
Oliver ZANDER 05/05/2015 30/04/2016
Stefan SOLLE 13/02/2015 11/02/2016

    Oblasti zájmu

 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

http://www.gesamtmetall.de/gesamtmetall/meonline.nsf/id/DE_M+E-Verbaende

CEEMET - Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries

BDA - Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € a < 499 999 €

 €

1 987 €

Letzte verfügbare Zahlen aus 2013: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Kosten für Mitgliedschaften: ca. 500.000 €

Mitgliedsbeiträge werden für die Wahrnehmung der allgemeinen Interessen der Mitglieder gezahlt.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.