Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 03004067068-71
Datum registrace: 03/11/2011 13:57:19

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 24/10/2014 15:38:07
Datum poslední roční aktualizace je: 24/10/2014 15:38:07

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.

Gesamtmetall

eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Voßstraße, 16
10117 Berlin
NĚMECKO

(+0049) 3055150251

(+0049) 30551505251

Brüsseler Büro: Rue du Commerce 31, B-1000 Brüssel

    Osoba s právní odpovědností

pan  Oliver Zander

Hauptgeschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Indra Hadeler

Stellvertretende Geschäftsführerin

    Cíle a úkoly

Ziel: Durch die Verbesserung der Arbeitsbeziehungen und Anpassungen der Arbeitsbedingungen die Leistungskraft der M+E-Industrie zu steigern und damit zur Sicherung und zum Aufbau wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze in Deutschland beizutragen. Gesamtmetall und seine Mitgliedsverbände unterstützen die Unternehmen darin, die für sie beste Lösung bei den Arbeitsbedingungen zu finden - egal, ob durch Firmentarife, einzelvertragliche Regelungen oder Flächentarif.

Aufgaben: Regelung der Arbeitsbeziehungen - Tarifpolitik mit oder ohne Tarifbindung, Hilfe bei der Umsetzung der Tarifverträge, Sozialpolitik, Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen, Entwicklung arbeitswissenschaftlicher Programmatik, Konzeptionen für die Berufsbildung, Internationale Sozialpolitik, Öffentlichkeitsarbeit und Politikberatung

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti

Für die deutsche Metall- und Elektroindustrie sind zahlreiche EU-Initiativen von großer Bedeutung. 2013 verfolgte Gesamtmetall in Brüssel vorrangig Initiativen zur Europa-2020-Strategie, zu Beschäftigungs- und Sozialpolitik, dem Europäischen Semester und der wirtschaftspolitischen Koordinierung, Industriepolitik, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Initiativen zu Renten und betrieblicher Altersversorgung, CSR, Datenschutz und Geschlechtergleichheit.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Robert Thurm 23/05/2014 21/05/2015
Oliver Zander 23/05/2014 21/05/2015
Sabina Dross 07/08/2014 05/08/2015
Stefan Solle 13/02/2015 11/02/2016
Indra Hadeler 09/04/2014 07/04/2015

    Oblasti zájmu

 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

CEEMET - Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries

BDA - Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 100 000  € a < 150 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.