Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 03004067068-71
Datum registrace: 3.11.11 13:57:19

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 24.7.14 10:53:54
Datum poslední roční aktualizace je 7.10.13 16:32:08


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.
Zkratka: Gesamtmetall
Právní forma eingetragener Verein
Internetové stránky: http://www.gesamtmetall.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: další podobné organizace

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Oliver Zander
Funkce: Hauptgeschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Indra Hadeler
Funkce: Stellvertretende Geschäftsführerin

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Voßstraße  16
10117 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+0049) 3055150251
Číslo faxu: (+0049) 30551505251
Další kontaktní údaje: Brüsseler Büro: Rue du Commerce 31, 1000 Brussels

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Ziel: Durch die Verbesserung der Arbeitsbeziehungen und Anpassungen der Arbeitsbedingungen die Leistungskraft der M+E-Industrie zu steigern und damit zur Sicherung und zum Aufbau wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze in Deutschland beizutragen. Gesamtmetall und seine Mitgliedsverbände unterstützen die Unternehmen darin, die für sie beste Lösung bei den Arbeitsbedingungen zu finden - egal, ob durch Firmentarife, einzelvertragliche Regelungen oder Flächentarif.

Aufgaben: Regelung der Arbeitsbeziehungen - Tarifpolitik mit oder ohne Tarifbindung, Hilfe bei der Umsetzung der Tarifverträge, Sozialpolitik, Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen, Entwicklung arbeitswissenschaftlicher Programmatik, Konzeptionen für die Berufsbildung, Internationale Sozialpolitik, Öffentlichkeitsarbeit und Politikberatung
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Robert Thurm 23.5.14 21.5.15
Oliver Zander 23.5.14 21.5.15
Sabina Dross 7.8.14 5.8.15
Stefan Solle 11.2.14 10.2.15
Elisabeth Kiehlmann 11.2.14 10.2.15
Indra Hadeler 9.4.14 7.4.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


-

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
CEEMET - Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries

BDA - Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.