Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Centre de liaison des industries transformatrices de viande de l'UE

Идентификационен номер в Регистъра: 02978802379-31
Дата на регистрация: 09-9-29 10:23:40

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-9-2 13:43:34
Последната годишна актуализация е извършена на 14-9-2 13:43:34


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Centre de liaison des industries transformatrices de viande de l'UE
Инициали: CLITRAVI
Правен статут: Organisation
Уебсайт: http://www.clitravi.eu

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Dobbelaere Dirlk
Длъжност: Secretary General

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Dobbelaere Dirk
Длъжност: Secretary General

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Bierstalpad  15
1121 JK Landsmeer
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+31) 65 57 55 760
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Office in Brussels : Boulevard Baudouin 18(bte 4) 1000 Brussels

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union (CLITRAVI) is the professional organisation whose aim is to represent the interest of the European Meat Processing Industry which was established in 1958.

Clitravi's main object is to protect and adance the legitimate interest of the European Meat Processing Industry. It is engaged in a constant dialogue with the European Commission, European Parliament, the Council of the European Union, the European Economic and Social Committee, the EFSA and other international organisations.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Enrico FRABETTI 14-2-22 15-2-20

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


High level forum on the better functioning of the food supply chain
Labelling and food information
Additives and flavourings
Animal health and animal welfare

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Данъчно облагане
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Обществено здраве
 • Потребители
 • Разширяване
 • Регионална политика

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
CLITRAVI içs a member of the FoodDrinkEurope and the International Meat Secretariat (IMS)

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 300 000 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.