Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Centre de liaison des industries transformatrices de viande de l'UE

Идентификационен номер в Регистъра: 02978802379-31
Дата на регистрация: 29/09/2009 10:23:40

Информацията за този субект е била последно изменена на: 06/02/2015 10:05:56
Последната годишна актуализация е извършена на: 06/02/2015 10:05:56
Следваща актуализация най-късно до: 06/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Centre de liaison des industries transformatrices de viande de l'UE

CLITRAVI

Organisation

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Bierstalpad, 15
1121 JK Landsmeer
НИДЕРЛАНДИЯ

(+31) 65 57 55 760

boulevard Baudouin, 18
1000 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 22035141

    Правно отговорно лице

Господин  Dobbelaere Dirlk

Secretary General

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Dobbelaere Dirlk

Secretary General

    Цели и задачи

The Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union (CLITRAVI) is the professional organisation whose aim is to represent the interest of the European Meat Processing Industry which was established in 1958.

Clitravi's main object is to protect and adance the legitimate interest of the European Meat Processing Industry. It is engaged in a constant dialogue with the European Commission, European Parliament, the Council of the European Union, the European Economic and Social Committee, the EFSA and other international organisations.

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Implementation of the Food information regulation, TTIP negotiatiations, animal welfare policies, additives and enzymes.

Partner of the PHYTOME and SENSE projects


 

Hiogh level forum on the competitiveness of the food supply chain

DG SANTE advisory group on the food chain, animal and plant health
active in a number of DG AGRI civil diologue working groups

Не

Не

Не

High level forum on the better functioning of the food supply chain
Labelling and food information
Additives and flavourings
Animal health and animal welfare

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 2   25%: 1

3

2,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Enrico FRABETTI 11/02/2015 06/02/2016

    Области на интерес

  • Безопасност на храните
  • Вътрешен пазар
  • Земеделие и развитие на селските райони
  • Научни изследвания и технологии
  • Обществено здраве
  • Околна среда
  • Потребители
  • Предприятия
  • Търговия

    Членство

http://www.clitravi.eu/members.html?symfony=c7cf8c8660dbdd52325399af0af3ca43

CLITRAVI is a member of the FoodDrinkEurope and the International Meat Secretariat (IMS)

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

300 000 €

0 €

none

17 000 €

7th framework programme - Research executive agency, European Commission

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.