Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

AGRICORD vzw

Tunnistenumero rekisterissä: 02956895166-25
Rekisteröintipäivä: 31.1.2011 10:56:46

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 20.1.2014 9:51:59
Edellinen vuotuinen päivitys: 20.1.2014 9:51:59


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: AGRICORD vzw
Lyhenne: AGRICORD
Organisaation oikeudellinen muoto: non profit organisation (under Belgium law)
Internet-osoite: http://www.agricord.org/

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Ignace COUSSEMENT
Tehtävä organisaatiossa: Managing director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Estelle Gallot
Tehtävä organisaatiossa: Chargée de mission

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Minderbroederstraat  8
3000 Leuven
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 16242750
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Created in 2003, AGRICORD is the alliance of agri-agencies, organisations for international cooperation with main objective to support the strengthening of agricultural and rural organisations from developing countries, and with a mandate of agricultural and rural membership organisations in its own country (OCDE countries).
Since 2007, AGRICORD operates "Farmers Fighting for Poverty", a programme aiming at strenghtening farmers' organisations in developing countries.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Representing our members and associated members as regards development issues on going, and particularly issues related to food security and agriculture.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Humanitaarinen apu
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Ulkosuhteet

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • ESPANJA
 • ITALIA
 • RANSKA
 • RUOTSI
 • SAKSA
 • SUOMI

 • KANADA
 • MALESIA
 • SENEGAL
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
AGRICORD is the alliance of agri-agencies.

It is composed of 10 members:
Afdi (FNSEA, APCA, JA, CNMCCA), France
Agriterra (LTO, SSVO, NCR and NAJK), The Netherlands
AsiaDHRRA (Asian Farmers Association), Asia
Asprodeb (29 Farmers organisations from Senegal), Senegal
CSA (Fédération Wallonne de l’Agriculture), Belgium
FFD (MTK, Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners), Finland
Fert (Groupe Céréaliers de France (AGPB, AGPM, ARVALIS, UNIGRAINS), France
TRIAS (Boerenbond, Landelijke Gilden, KVLV and KLJ), Belgium
UPA-DI (Union of Agricultural Producers), Quebec, Canada
WE EFFECT (former SCC) (LRF Federation of Swedish Farmers), Sweden

And of 3 associated members:
CIA Confederazione Italiana Agricoltori, Italy
DBV Deutscher Bauernverband, Germany
UPA Union de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Spain

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 652 224
josta julkista rahoitusta: 530 572
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
Administration fees (DGIS, ForMin, IFAD, EU-NSA, DGD) : 192 943
Special services (DGIS, FAO, ForMin, IFAD, EU-NSA) : 337 629
muista rahoituslähteistä: 121 652
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 117 305
Financial income : 1 262
other income : 3 085
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.