Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Counter Balance

Идентификационен номер в Регистъра: 02902955023-04
Дата на регистрация: 11-1-17 16:50:25

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-27 13:54:49
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-6 13:39:49


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Counter Balance
Инициали:
Правен статут: civic organisation
Уебсайт: http://www.counterbalance-eib.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Sol Xavier
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Sol Xavier
Длъжност: Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Na Rozcesti  1434/6
19000 Prague
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Телефонен номер: (+420) 274 822 150
Факс: (+420) 274 816 571
Друга информация за връзка: Address of Brussels office:

Counter Balance
Mundo-B Building
Rue D’Edimbourg 26
1050 Bruxelles - Belgium

tel. + 32(0)2 893 08 61 / + 32(0)2 893 08 60
fax: +32(0)2 893 1035

info@counter-balance.org
xavier.sol@counter-balance.org

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Counter Balance is a European coalition of development and environmental non-governmental organisations, formed in 2007 to specifically challenge the European Investment Bank. The groups involved have extensive experience working on development finance and the international financial institutions (IFIs) as well as campaigning to prevent negative impacts resulting from major infrastructure projects.

Counter Balance's mission is to make the EIB an open and progressive institution delivering on EU development goals and promoting sustainable development to empower people affected by its work.

Counter Balance includes members from:

* Central and Eastern Europe: CEE Bankwatch Network
* France: les Amis de la Terre
* Germany: urgewald
* Italy: Re:Common
* Netherlands: BothEnds
* United Kingdom: Bretton Woods Project
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Berber Verpoest 14-2-20 15-2-18
Xavier Sol 14-2-20 15-2-18

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


On behalf of Counter Balance the persons listed below have had, during the reporting period, four or more contacts with members or officials of the EU institutions with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institutions; or they have spent 50 percent or more of their working time on behalf of Counter Balance carrying out such activities:
Xavier Sol, Director
Berber Verpoest, media and advocacy coordinator

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Околна среда
 • Развитие

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации: 6
Членуващи организации (Брой членове) :
 • CEE Bankwatch Network (14 Членове)
 • urgewald (0 Членове)
 • Action Aid (Bretton Woods Project) (0 Членове)
 • Mani Tese (Campagna per la Riforma della Banka Mondiale) (0 Членове)
 • Friends of the Earth France (0 Членове)
 • Both Ends (0 Членове)
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • СЛОВАКИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
N/A

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 01/2014
Общ бюджет: 281 463
от който публични средства: 145 422
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства: 145 422
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 136 041
- дарения: 49 950
- членски вноски: 86 091
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 50000  € и < 100000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Following the guidelines of the EU Civil Society Contact Group and the Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the EU, Counter Balance has calculated that it spent an estimated 57,000 € (20 % of our total budget) in 2013 on activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institutions.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Yes