Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Naturschutzbund Deutschland e.V.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 0285583802-96
Data Reġistrazzjoni: 17/12/2008 10:52:04

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 06/12/2013 10:12:47
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 06/12/2013 10:12:47


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Naturschutzbund Deutschland e.V.
Akronimu: NABU
Statut legali: Eingetragener Verein
Websajt: http://www.NABU.de

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Leif Miller
Kariga: Bundesgeschäftsführer, CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Claus Mayr
Kariga: Direktor Europapolitik

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 3 Charitestraße 
Berlin 10117
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+4930) 2849840
Numru tal-faks: (+4930) 2849842000
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: NABU is the German partner of BirdLife International. NABU is represented in Brussels by the European Division of BirdLife International, Avenue de la Toison d`Or 67, B-1060 Brussels, phone +32 2 22800830.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Profile
NABU is the German partner of BirdLife International. NABU, the German Nature and Biodiversity Conservation Union, was founded already in 1899 as “Bund für Vogelschutz” (BfV, German Association for Bird Protection). Today, with about 520.000 members and supporters, it is the oldest and largest nature conservation NGO in Germany. NABU is a registered charity under German law (eingetragener, gemeinnütziger Verein). Due to the federal structure of Germany with shared responsibilities for nature conservation between the federal government and the governments of the 16 Federal States (Laender), NABU has 15 regional branches, and, in total, 1.600 local groups. In Bavaria, it is represented by the “Landesbund fuer Vogelschutz” (LBV, www.lbv.de).

Today, NABU and its regional branches own, rent and take care of more than 5.500 sites. About 80 nature conservation and nature information centres all over Germany are busy in managing these sites, monitoring species, organising excursions etc. Already from the early 1980ties, NABU took part in the development of the IBA-inventory for Germany, which was finished in 1987 (included in Grimmett & Jones 1989). In 1991, after Germanys reunification, NABU elaborated a new IBA-inventory for Eastern Germany. Additionally, NABU contributed to the update of the European IBA-inventory (Heath & Evans 2000). Together with the German Council for Bird Protection (DRV) and the German umbrella organisation of regional ornithological societies (DDA), since 1966 NABU works on the Red Data Book of Birds in Germany. In spring 2008, on the occasion of COP9 of the CBD, NABU, DRV and DDA published a report on “Birds and Biodiversity in Germany”. In NABUs central research institute, the Michael-Otto-Institut im NABU (MOIN) in Bergenhusen, Schleswig-Holstein, the German IBA-database is kept on actual state. Additionally, the MOIN does a lot of research work concerning the negative impacts of agriculture on bird populations, as well as on the impacts of windfarms on migratory and breeding bird populations. The banning of bird hunting and trapping is still a target of NABU. For example, NABU's youth organisation NAJU together with LIPU, the Italian BirdLife Partner and other NGOs, organises yearly camps at the straight of Messina and in Calabria to stop illegal hunting of raptors and storks. In Malta, NABU supports the Maltese BirdLife-partner in its struggle against hunting. During the last years since Malta´s accession to the EU, the target of a full implementation of the EU Birds Directive has been the main objective. In NABU Headquarters conservation department, about 20 staff are dealing with ornithology and bird protection, species and nature conservation, national and European conservation law, agriculture, regenerative energies, infrastructure planning and other topics. NABU and its regional branches in the Laender are busy in advising both the federal and the Laender-governments concerning national and regional conservation laws, as well as the implementation of international and European environmental and nature conservation law, especially the CBD and the Birds and Habitats Directives. In NABU´s regional offices, several employees are monitoring the most important infrastructure planning processes and projects.

Major campaigns are NABUs “Bird of the Year”-campaign, which started in 1971 and is one of the oldest and best known campaigns in nature conservation in Germany. Since its beginning, NABU takes part in the “World” and “European Bird Watch”-events organised by BirdLife International on the first weekend of October every year, focusing on migratory bird species. In 2005, NABU has started a nationwide garden bird count (“Hour of garden birds”, every year in May). Additionally, many local NABU-groups take part in the “European Bat Night” every autumn.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 15
Informazzjoni Kumplimentari: In 2012, there were about 15 staff of the Conservation Department that engaged in interest representation activities on European level for about 10 to 20% of their time. In the Communication Department the Press officer, PR team, web team, and events manager are involved with about 10 % of their time.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


In NABU Headquarters conservation department, about 15 staff are dealing with ornithology and bird protection, species and nature conservation, national and European conservation law, agriculture (CAP), fisheries (CFP), regenerative energies, infrastructure planning and other topics.

Therefore we lobby on these policy fields on a regional, national and european level.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sajd u akkwakultura
 • Tkabbir
 • Trasport
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 478,000
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IL-ĠERMANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
NABU, as all BirdLife International members, is an independent, democratic, grassroots organisation, called Partners. There is one Partner per country. BirdLife International has Partners in all 28 EU member states. In Europe, there are 41, plus Israel, so in total 42 member organisations. Together they represent 1.8 million members (natural persons). For a complete list of all conservation organisations in Europe see:
http://www.birdlife.org/regional/europe/partnership.html

NABU is a member of, inter alia:

BirdLife International (NABU is the German partner), www.birdlife.org

IUCN, www.iucn.org

Deutscher Naturschutzring (DNR, umbrella organization of German environmental NGOs), www.dnr.de

Forum Umwelt und Entwicklung (FUE, network of German NGOs following the CBD-process), www.forum-ue.de

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Baġit globali: 29,507,146
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu :
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 29,507,146
- donazzjonijiet: 13,717,981
- miżati tal-membri: 15,789,165
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 350000  € et < 400000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.