Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Naturschutzbund Deutschland e.V.

Tunnusnumber registris: 0285583802-96
Registreerimise kuupäev: 17.12.08 10:52:04

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 6.12.13 10:12:47
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 6.12.13 10:12:47


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Naturschutzbund Deutschland e.V.
Akronüüm: NABU
Õiguslik vorm: Eingetragener Verein
Veebisait: http://www.NABU.de

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Leif Miller
Ametikoht: Bundesgeschäftsführer, CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Claus Mayr
Ametikoht: Direktor Europapolitik

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3 Charitestraße 
10117 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+4930) 2849840
Faks: (+4930) 2849842000
Muud kontaktandmed: NABU is the German partner of BirdLife International. NABU is represented in Brussels by the European Division of BirdLife International, Avenue de la Toison d`Or 67, B-1060 Brussels, phone +32 2 22800830.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Profile
NABU is the German partner of BirdLife International. NABU, the German Nature and Biodiversity Conservation Union, was founded already in 1899 as “Bund für Vogelschutz” (BfV, German Association for Bird Protection). Today, with about 520.000 members and supporters, it is the oldest and largest nature conservation NGO in Germany. NABU is a registered charity under German law (eingetragener, gemeinnütziger Verein). Due to the federal structure of Germany with shared responsibilities for nature conservation between the federal government and the governments of the 16 Federal States (Laender), NABU has 15 regional branches, and, in total, 1.600 local groups. In Bavaria, it is represented by the “Landesbund fuer Vogelschutz” (LBV, www.lbv.de).

Today, NABU and its regional branches own, rent and take care of more than 5.500 sites. About 80 nature conservation and nature information centres all over Germany are busy in managing these sites, monitoring species, organising excursions etc. Already from the early 1980ties, NABU took part in the development of the IBA-inventory for Germany, which was finished in 1987 (included in Grimmett & Jones 1989). In 1991, after Germanys reunification, NABU elaborated a new IBA-inventory for Eastern Germany. Additionally, NABU contributed to the update of the European IBA-inventory (Heath & Evans 2000). Together with the German Council for Bird Protection (DRV) and the German umbrella organisation of regional ornithological societies (DDA), since 1966 NABU works on the Red Data Book of Birds in Germany. In spring 2008, on the occasion of COP9 of the CBD, NABU, DRV and DDA published a report on “Birds and Biodiversity in Germany”. In NABUs central research institute, the Michael-Otto-Institut im NABU (MOIN) in Bergenhusen, Schleswig-Holstein, the German IBA-database is kept on actual state. Additionally, the MOIN does a lot of research work concerning the negative impacts of agriculture on bird populations, as well as on the impacts of windfarms on migratory and breeding bird populations. The banning of bird hunting and trapping is still a target of NABU. For example, NABU's youth organisation NAJU together with LIPU, the Italian BirdLife Partner and other NGOs, organises yearly camps at the straight of Messina and in Calabria to stop illegal hunting of raptors and storks. In Malta, NABU supports the Maltese BirdLife-partner in its struggle against hunting. During the last years since Malta´s accession to the EU, the target of a full implementation of the EU Birds Directive has been the main objective. In NABU Headquarters conservation department, about 20 staff are dealing with ornithology and bird protection, species and nature conservation, national and European conservation law, agriculture, regenerative energies, infrastructure planning and other topics. NABU and its regional branches in the Laender are busy in advising both the federal and the Laender-governments concerning national and regional conservation laws, as well as the implementation of international and European environmental and nature conservation law, especially the CBD and the Birds and Habitats Directives. In NABU´s regional offices, several employees are monitoring the most important infrastructure planning processes and projects.

Major campaigns are NABUs “Bird of the Year”-campaign, which started in 1971 and is one of the oldest and best known campaigns in nature conservation in Germany. Since its beginning, NABU takes part in the “World” and “European Bird Watch”-events organised by BirdLife International on the first weekend of October every year, focusing on migratory bird species. In 2005, NABU has started a nationwide garden bird count (“Hour of garden birds”, every year in May). Additionally, many local NABU-groups take part in the “European Bat Night” every autumn.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 15
Lisateave: In 2012, there were about 15 staff of the Conservation Department that engaged in interest representation activities on European level for about 10 to 20% of their time. In the Communication Department the Press officer, PR team, web team, and events manager are involved with about 10 % of their time.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


In NABU Headquarters conservation department, about 15 staff are dealing with ornithology and bird protection, species and nature conservation, national and European conservation law, agriculture (CAP), fisheries (CFP), regenerative energies, infrastructure planning and other topics.

Therefore we lobby on these policy fields on a regional, national and european level.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Haridus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Regionaalpoliitika
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 478 000
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • SAKSAMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
NABU, as all BirdLife International members, is an independent, democratic, grassroots organisation, called Partners. There is one Partner per country. BirdLife International has Partners in all 28 EU member states. In Europe, there are 41, plus Israel, so in total 42 member organisations. Together they represent 1.8 million members (natural persons). For a complete list of all conservation organisations in Europe see:
http://www.birdlife.org/regional/europe/partnership.html

NABU is a member of, inter alia:

BirdLife International (NABU is the German partner), www.birdlife.org

IUCN, www.iucn.org

Deutscher Naturschutzring (DNR, umbrella organization of German environmental NGOs), www.dnr.de

Forum Umwelt und Entwicklung (FUE, network of German NGOs following the CBD-process), www.forum-ue.de

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 29 507 146
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 29 507 146
- annetused: 13 717 981
- liikmemaksud: 15 789 165
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 350000  € ja < 400000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.