Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Emigrant1

Identifikavimo numeris Registre: 02831993746-95
Registracijos data: 10.6.17 05.04.42

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.3 11.00.22
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.3 11.00.22


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Emigrant1
Akronimas: E1
Teisinis statusas: Registered Association in Norway 994347772
Svetainė: http://www.emigrant1.org/

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jan Eilif Mehus
Pareigos: Leader

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jan Eilif Mehus
Pareigos: Leader

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Halvdan Svartes gate 12A  12A
3208 Sandefjord
NORVEGIJA
Telefono numeris: (+66) 810018243
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Equal rights for Norwegian pensioners whether they take residence abroad or live in Norway.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 6
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Double taxation issues on pensions and assets.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Mokesčiai
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Visuomenės sveikata

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 300
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • KROATIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VOKIETIJA

 • BRAZILIJA
 • FILIPINAI
 • JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
 • KAMBODŽA
 • KANADA
 • KOSTA RIKA
 • NORVEGIJA
 • TAILANDAS
 • TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA
 • TURKIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 05/2013 - 04/2014
Bendras biudžetas: 18 000
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 18 000
- dovanotos lėšos: 10 000
- narystės mokesčiai: 8 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.