Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Emigrant1

Identifikavimo numeris Registre: 02831993746-95
Registracijos data: 17/06/2010 05:04:42

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 03/07/2014 11:00:22
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 03/07/2014 11:00:22

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Emigrant1

E1

Registered Association in Norway 994347772

    Registracijos kategorija

III. Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Halvdan Svartes gate 12A
3208 Sandefjord
NORVEGIJA

(+66) 810018243

(+) 

    Teisiškai atsakingas asmuo

Jan Eilif Mehus

Leader

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Jan Eilif Mehus

Leader

    Tikslai ir uždaviniai

Equal rights for Norwegian pensioners whether they take residence abroad or live in Norway.

pasaulinio

    Veikla

Double taxation issues on pensions and assets.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

6

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Mokesčiai
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

300

 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • KROATIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VOKIETIJA
 • BRAZILIJA
 • FILIPINAI
 • JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
 • KAMBODŽA
 • KANADA
 • KOSTA RIKA
 • NORVEGIJA
 • TAILANDAS
 • TANZANIJOS JUNGTINĖ RESPUBLIKA
 • TURKIJA

    Finansiniai duomenys

05/2013  -  04/2014

18 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

18 000 €

10 000 €

8 000 €

< 50 000  €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.