Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Emigrant1

Identifikační číslo v rejstříku: 02831993746-95
Datum registrace: 17/06/2010 05:04:42

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 03/07/2014 11:00:22
Datum poslední roční aktualizace je: 03/07/2014 11:00:22

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Emigrant1

E1

Registered Association in Norway 994347772

    Oddíl Registrace

III – Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Halvdan Svartes gate 12A
3208 Sandefjord
NORSKO

(+66) 810018243

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jan Eilif Mehus

Leader

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Jan Eilif Mehus

Leader

    Cíle a úkoly

Equal rights for Norwegian pensioners whether they take residence abroad or live in Norway.

celosvětové

    Činnosti

Double taxation issues on pensions and assets.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

6

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

300

 • CHORVATSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LOTYŠSKO
 • NĚMECKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • ŘECKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO
 • BRAZÍLIE
 • FILIPÍNY
 • KAMBODŽA
 • KANADA
 • KOSTARIKA
 • NORSKO
 • SPOJENÉ STÁTY
 • TANZANSKÁ SJEDNOCENÁ REPUBLIKA
 • THAJSKO
 • TURECKO

    Finanční údaje

05/2013  -  04/2014

18 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

18 000 €

10 000 €

8 000 €

< 50 000  €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.