Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Save the Eagles International

Identifikačné číslo v Registri: 02786337950-27
Dátum registrácie: 3.2.2012 8:37:36

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 21.1.2014 11:12:26
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21.1.2014 11:12:26


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Save the Eagles International
Skratka: STEI
Právna forma: Platform
Internetová stránka: http://www.savetheeaglesinternational.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Mark Duchamp
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Mark Duchamp
Funkcia: President

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Partida la Sella  25-2
03750 Pedreguer
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 693643736
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Save The Eagles International is a platform regrouping bird lovers and ornithologists from 15 different countries, who think that we cannot count on mainstream ornithologists and bird societies to save bird life from the windfarm threat. These derive much of their income from the windfarm business, and that creates a powerful conflict of interest that clouds their vision and corrupts their conscience.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 37
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Criticas enviadas a la prensa denunciando la descarada política energética de la UE, que no respeta ni las areas Natura 2000, ni las especies en vía de extinction en la UE como son el águila perdicera, el alimoche, las avutardas, el águila imperial, el águila culebrera, el buitre negro, el milano real, el cernicalo primilla, y sobre todo los murciélagos, cuya desaparición afectará a la agricultura y a la salud de los bosques.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 57
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • FRANCÚZSKO
 • ÍRSKO
 • NEMECKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • TALIANSKO

 • ARGENTÍNA
 • AUSTRÁLIA
 • JAPONSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • KANADA
 • PORTORIKO
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • ŠVAJČIARSKO
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Somos miembros del Consejo Mundial para la Naturaleza (World Council for Nature)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 1
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 1
- dary:
- členské: 1
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

No recibimos dinero de nadie, ni siquiera de nuestros miembros. Somos todos voluntarios.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.