Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Save the Eagles International

Tunnusnumber registris: 02786337950-27
Registreerimise kuupäev: 3.02.12 8:37:36

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.01.14 11:12:26
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21.01.14 11:12:26


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Save the Eagles International
Akronüüm: STEI
Õiguslik vorm: Platform
Veebisait: http://www.savetheeaglesinternational.org

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mark Duchamp
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mark Duchamp
Ametikoht: President

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 25-2 Partida la Sella 
03750 Pedreguer
HISPAANIA
Telefoninumber: (+34) 693643736
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Save The Eagles International is a platform regrouping bird lovers and ornithologists from 15 different countries, who think that we cannot count on mainstream ornithologists and bird societies to save bird life from the windfarm threat. These derive much of their income from the windfarm business, and that creates a powerful conflict of interest that clouds their vision and corrupts their conscience.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 37
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Criticas enviadas a la prensa denunciando la descarada política energética de la UE, que no respeta ni las areas Natura 2000, ni las especies en vía de extinction en la UE como son el águila perdicera, el alimoche, las avutardas, el águila imperial, el águila culebrera, el buitre negro, el milano real, el cernicalo primilla, y sobre todo los murciélagos, cuya desaparición afectará a la agricultura y a la salud de los bosques.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Keskkond

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 57
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • HISPAANIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • PRANTSUSMAA
 • SAKSAMAA
 • SLOVEENIA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID
 • ARGENTINA
 • AUSTRAALIA
 • JAAPAN
 • KANADA
 • LÕUNA-AAFRIKA
 • PUERTO RICO
 • ŠVEITS
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Somos miembros del Consejo Mundial para la Naturaleza (World Council for Nature)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 1
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 1
- annetused:
- liikmemaksud: 1
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

No recibimos dinero de nadie, ni siquiera de nuestros miembros. Somos todos voluntarios.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.