Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

ADS Insight

Αριθμός μητρώου: 02762144321-07
ημερομηνία της εγγραφής: 8/10/2010 12:45:45 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 22/10/2014 4:47:56 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 16/9/2014 2:02:01 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: ADS Insight
Ακρωνύμιο: ADS Insight
Νομικό καθεστώς: Sprl
Δικτυακός τόπος: http://www.ads-insight.com

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Γραφεία συμβούλων

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Aida Axelsson-Bakri
Θέση: Managing Director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Aida Axelsson-Bakri
Θέση: Managing Director

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 37-41 RUE DU CONGRES 
Ταχυδρομική θυρίδα: 9
B-1000 BRUSSELS
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 22503210
Αριθμός φαξ: (+32) 2503211
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: ADS Insight is a facilitator of dialogue between public and private entities. We are proud of our reputation as a resource to both.

As facilitators and advisers in EU policy, we know that productive negotiation requires a detailed understanding of the subject, as well as an understanding of the objectives and constraints on either side.

We analyse the EU’s regulatory activities and provide our clients with information of direct relevance to their activities. Through regular monitoring, we seek to identify threats and opportunities of policy changes. Our services are tailored to the specific needs of each client. An international perspective is a distinctive feature of our work.

We believe that advice on any policy area would not be complete without consideration of the social dimension and the international context. We assist our clients in putting these various aspects into perspective, assessing the relative importance of the EU’s activities, and in formulating an appropriate and effective response.
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 13
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Luisa PUCCIO 24/4/2014 16/4/2015
Timo Pettri SCHUBERT 19/9/2014 17/9/2015
Christoph Priebe 8/7/2014 4/7/2015
Zofia Staszkiewicz 18/3/2014 14/3/2015
WILLEM ROEKENS 15/3/2014 13/3/2015
Linda Lotten Maria KRONUDD 3/10/2014 1/10/2015
Rhiannon DUCAS 24/4/2014 16/4/2015
Aida BAKRI 24/4/2014 16/4/2015
Kévin HAMON 10/9/2014 8/9/2015
Goretti CORTINA LARRABE 24/4/2014 16/4/2015
Tina Ajdič 24/4/2014 16/4/2015
Wioletta BUNIA - CORBETTA 30/9/2014 26/9/2015
WENDY WIEL 15/3/2014 13/3/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Activities comprised the full spectrum of public affairs, including monitoring and reporting, events, media relations and communication with EU decision-makers.
Key policies addressed on behalf of our clients were in the domain of transport, environment, energy, climate, health and educational policy.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Member of SEAP, British Chamber of Commerce (Brussels),

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
>= 1000000  € και < 1250000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • Japan Association of Marine Safety (JAMS)
 • Japan Ship Center (JSC)
 • German Refill Alliance
 • Europe Air Sports (EAS)
 • Sea Alarm Foundation
 • European Maritime Heritage (EMH)
 • Carbon Monoxide Consumer Awareness Alliance (COCAA)
 • Ingersoll Rand (IR)
 • Council for Gas Detection and Environmental Monitoring (CoGDEM)
 • Stena Rederi AB
 • Continental AG
 • Japan Ship Technology Research Association (JSTRA)
 • TOMRA Systems ASA
 • Japan International Transport Institute (JITI)
 • TOMRA Sorting NV
 • DNV Belgium NV
 • European Federation of Associations of Beer and Beverages Wholesalers (CEGROBB)
 • Swedish Shipowners’ Association (SRF)


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 50000 € και μικρότερο του 100000 €.
 • University of Cambridge – Cambridge Assessment
 • Honeywell
 • International Group of P&I Clubs (IGP&I)
 • International Association of Classification Societies (IACS)


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 100000 € και μικρότερο του 150000 €.
 • International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO)
 • Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Group (DNV GL Group)
 • Cruise Lines International Association Europe (CLIA Europe)

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
SEAP