Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o.

Numărul de identificare din Registru: 02517787599-02
Data înscrierii: 04.01.2012 12:51:12

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 23.12.2013 19:41:49
Data ultimei actualizări anuale: 23.12.2013 19:41:49


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o.
Acronim: SOLSKI i Partnerzy
Statut juridic: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Site internet: http://www.solski.pl

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Consultanţi independenţi

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Witold Solski
Funcţie: Prezes Zarządu

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Zbigniew Niemczewski
Funcţie: Członek Zarządu

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Żbikowa  14
61-065 Poznań
POLONIA
Numărul de telefon: (+48 61) 8709203
Număr de fax: (+48 61) 8709203
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Monitorowanie i kontrola stanowienia prawa w dziedzinie własności nieruchomości i praw z nimi związanych. Ochrona środowiska z perspektywy podmiotów indywidualnych oraz organizacji gospodarczych. Wspieranie poszanowania praw jednostki w konflikcie z dobrem publicznym.
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Modernising state aid through better evaluation

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Justiţie si drepturile fundamentale
  • Mediu

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
>= 50000  € şi < 100000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
  • dotychczas brak działań

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.