Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o.

Tunnistenumero rekisterissä: 02517787599-02
Rekisteröintipäivä: 4.1.2012 12:51:12

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 23.12.2013 19:41:49
Edellinen vuotuinen päivitys: 23.12.2013 19:41:49


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o.
Lyhenne: SOLSKI i Partnerzy
Organisaation oikeudellinen muoto: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Internet-osoite: http://www.solski.pl

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Witold Solski
Tehtävä organisaatiossa: Prezes Zarządu

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Zbigniew Niemczewski
Tehtävä organisaatiossa: Członek Zarządu

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Żbikowa  14
61-065 Poznań
PUOLA
Puhelinnumero: (+48 61) 8709203
Faksinumero: (+48 61) 8709203
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Monitorowanie i kontrola stanowienia prawa w dziedzinie własności nieruchomości i praw z nimi związanych. Ochrona środowiska z perspektywy podmiotów indywidualnych oraz organizacji gospodarczych. Wspieranie poszanowania praw jednostki w konflikcie z dobrem publicznym.
Organisaation valvomat edut ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Modernising state aid through better evaluation

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
  • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 50000  € - < 100000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
  • dotychczas brak działań

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.