Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o.

Tunnusnumber registris: 02517787599-02
Registreerimise kuupäev: 4.01.12 12:51:12

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 23.12.13 19:41:49
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 23.12.13 19:41:49


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o.
Akronüüm: SOLSKI i Partnerzy
Õiguslik vorm: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Veebisait: http://www.solski.pl

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Witold Solski
Ametikoht: Prezes Zarządu

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Zbigniew Niemczewski
Ametikoht: Członek Zarządu

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 14 Żbikowa 
61-065 Poznań
POOLA
Telefoninumber: (+48 61) 8709203
Faks: (+48 61) 8709203
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Monitorowanie i kontrola stanowienia prawa w dziedzinie własności nieruchomości i praw z nimi związanych. Ochrona środowiska z perspektywy podmiotów indywidualnych oraz organizacji gospodarczych. Wspieranie poszanowania praw jednostki w konflikcie z dobrem publicznym.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Modernising state aid through better evaluation

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Keskkond
  • Õigusküsimuste ja põhiõigused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 12/2011
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 50000  € ja < 100000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
  • dotychczas brak działań

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.