Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o.

Identifikační číslo v rejstříku: 02517787599-02
Datum registrace: 4.1.12 12:51:12

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 23.12.13 19:41:49
Datum poslední roční aktualizace je 23.12.13 19:41:49


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o.
Zkratka: SOLSKI i Partnerzy
Právní forma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Internetové stránky: http://www.solski.pl

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: samostatně výdělečně činní poradci

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Witold Solski
Funkce: Prezes Zarządu

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Zbigniew Niemczewski
Funkce: Członek Zarządu

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Żbikowa  14
61-065 Poznań
POLSKO
Telefon: (+48 61) 8709203
Číslo faxu: (+48 61) 8709203
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Monitorowanie i kontrola stanowienia prawa w dziedzinie własności nieruchomości i praw z nimi związanych. Ochrona środowiska z perspektywy podmiotów indywidualnych oraz organizacji gospodarczych. Wspieranie poszanowania praw jednostki w konflikcie z dobrem publicznym.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Modernising state aid through better evaluation

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Spravedlnost a základní práva
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 12/2011
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
>= 50000  € a < 100000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
  • dotychczas brak działań

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.