Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o.

Identifikační číslo v rejstříku: 02517787599-02
Datum registrace: 04/01/2012 12:51:12

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 23/12/2013 19:41:49
Datum poslední roční aktualizace je: 23/12/2013 19:41:49

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o.

SOLSKI i Partnerzy

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    Oddíl Registrace

I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

samostatně výdělečně činní poradci

    Kontaktní údaje

Żbikowa, 14
61-065 Poznań
POLSKO

(+48 61) 8709203

(+48 61) 8709203

    Osoba s právní odpovědností

pan  Witold Solski

Prezes Zarządu

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Zbigniew Niemczewski

Członek Zarządu

    Cíle a úkoly

Monitorowanie i kontrola stanowienia prawa w dziedzinie własności nieruchomości i praw z nimi związanych. Ochrona środowiska z perspektywy podmiotów indywidualnych oraz organizacji gospodarczych. Wspieranie poszanowania praw jednostki w konflikcie z dobrem publicznym.

celostátní

    Činnosti

Modernising state aid through better evaluation

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Spravedlnost a základní práva
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2011  -  12/2011

>= 50 000  € a < 100 000  €

  • dotychczas brak działań

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.