Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Association des Constructeurs Européens de Motocycles

Tunnistenumero rekisterissä: 02480451230-88
Rekisteröintipäivä: 25.2.2009 12:27:25

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 12.2.2014 10:57:41
Edellinen vuotuinen päivitys: 12.2.2014 10:57:41


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Association des Constructeurs Européens de Motocycles
Lyhenne: ACEM
Organisaation oikeudellinen muoto: GEIE
Internet-osoite: http://www.acem.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jacques Compagne
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Antonio Perlot
Tehtävä organisaatiossa: Public Affairs Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue de la Joyeuse Entrée  1
1040 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 22309732
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: ACEM, the Motorcycle Industry in Europe, is the professional body representing the interests and combined skills of 14 powered two wheeler manufacturers producing a total of more than 30 motorcycle and moped brands, and 18 national associations.

PTW manufacturers members of ACEM are: BMW, BRP, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON, HONDA, KAWASAKI, KTM, PEUGEOT, PIAGGIO GROUP, RENAULT, SUZUKI, TRIUMPH, VICTORY, YAMAHA.

PTW manufacturers/importers/component manufacturers national associations members of ACEM are: AIA, AIMID, AMVIR, APIA, CONFINDUSTRIA ANCMA, ANESDOR, ARGE2RAD, CSIAM, CSNM, EQUAL, FEBIAC, FFÖ, IVM, MCIA, MCRF, MOTED, PZPM, RAI.

ACEM also represents main manufacturers of tricycles and quadricycles.

The role of ACEM has expanded with the development of importance of European legislation and activities within all member countries.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Type-Approval Regulation 168/2013

Urban Mobility Package

Periodic Technical Inspection Package

Clean Power for Transport Directive

Driving License Directive

eCall

ITS

Free trade agreements

CARS2020

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
ACEM is a member of IMMA (International Motorcycle Manufacturers Association).
ACEM is a member of FAS (Forum for the Automobile and Society), MPE (Mobility for Prosperity in Europe) and MCC (MotorCycle Community in Europe).
ACEM is a member of ERTRAC, the European Road Transport Research Advisory Council, and of EGVIA, the European Green Vehicle Initiative Association.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 250000  € - < 300000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.