Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Eneco

Tunnistenumero rekisterissä: 02430347902-54
Rekisteröintipäivä: 3.2.2012 10:16:49

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.1.2014 9:39:58
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.1.2014 9:39:58


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Eneco
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: N.V.
Internet-osoite: http://www.eneco.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jeroen de Haas
Tehtävä organisaatiossa: CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Maarten Sessink
Tehtävä organisaatiossa: EU Coordinator

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Marten Meesweg  5
Postilokero: 9150
3000AB Rotterdam
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 620368967
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Eneco is an integrated energy company specialised in the production, trading, transmission and supply of gas, electricity and heat and related services.

With over 7.000 employees, the company serves two million business and domestic customers. That makes Eneco one of the top three energy companies in the Netherlands. The shares are held by 61 Dutch municipalities. The head office is located in Rotterdam.

Eneco wants to be the most future oriented energy service provider in the North-West European market. Committed, outspoken and proactive, we work towards a sustainable future with affordable and available energy for everybody.

We always choose for maximum sustainability. That means that we take social responsibility, something we can only do by making realistic and profitable choices.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Christiaan Van Eekhout 19.9.2014 17.9.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


1. Monitoring EU Policy
2. Prepare for (upcoming) EU policies
3. Inform EU stakeholders on key issues

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kilpailu
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Coalition of Progressive European Energy Companies
European Federation of Energy Traders
Eurogas
EWEA
Confederation of Netherlands Industry and Employers(VNO-NCW)
Dutch Energy Association (Energie-Nederland)
Eurelectric

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.