Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Eneco

Identifikační číslo v rejstříku: 02430347902-54
Datum registrace: 03/02/2012 10:16:49

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 10:36:35
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 10:36:35
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Eneco

N.V.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Marten Meesweg, 5
Poštovní přihrádka: 9150
3000AB Rotterdam
NIZOZEMSKO

(+31) 646355881

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jeroen de Haas

CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Christiaan Van Eekhout

Sr. Adviseur Public Affairs

    Cíle a úkoly

Eneco is an integrated energy company specialised in the production, trading, transmission and supply of gas, electricity and heat and related services.

With over 7.000 employees, the company serves two million business and domestic customers. That makes Eneco one of the top three energy companies in the Netherlands. The shares are held by 53 Dutch municipalities. The head office is located in Rotterdam.

Eneco wants to be the most future oriented energy service provider in the North-West European market. Committed, outspoken and proactive, we work towards a sustainable future with affordable and available energy for everybody.

We always choose for maximum sustainability. That means that we take social responsibility, something we can only do by making realistic and profitable choices.

  • evropské
  • celostátní
  • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU-ETS
Energy and Climate Framework 2030
Renewable Energy
Energy Efficiency

Monitoring EU Policy
Prepare for (upcoming) EU policies
Inform EU stakeholders on relevant issues


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Christiaan Van Eekhout 19/09/2014 17/09/2015

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Energetika
  • Hospodářská soutěž
  • Ochrana spotřebitele
  • Transevropské sítě
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

European Federation of Energy Traders
Eurogas
EWEA
Confederation of Netherlands Industry and Employers(VNO-NCW)
Dutch Energy Association (Energie-Nederland)
Eurelectric

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.