Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Eneco

Identifikační číslo v rejstříku: 02430347902-54
Datum registrace: 3.2.12 10:16:49

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 7.1.14 9:39:58
Datum poslední roční aktualizace je 7.1.14 9:39:58


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Eneco
Zkratka:
Právní forma N.V.
Internetové stránky: http://www.eneco.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jeroen de Haas
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Maarten Sessink
Funkce: EU Coordinator

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Marten Meesweg  5
Poštovní přihrádka: 9150
3000AB Rotterdam
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31) 620368967
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Eneco is an integrated energy company specialised in the production, trading, transmission and supply of gas, electricity and heat and related services.

With over 7.000 employees, the company serves two million business and domestic customers. That makes Eneco one of the top three energy companies in the Netherlands. The shares are held by 61 Dutch municipalities. The head office is located in Rotterdam.

Eneco wants to be the most future oriented energy service provider in the North-West European market. Committed, outspoken and proactive, we work towards a sustainable future with affordable and available energy for everybody.

We always choose for maximum sustainability. That means that we take social responsibility, something we can only do by making realistic and profitable choices.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Christiaan Van Eekhout 19.9.14 17.9.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


1. Monitoring EU Policy
2. Prepare for (upcoming) EU policies
3. Inform EU stakeholders on key issues

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Coalition of Progressive European Energy Companies
European Federation of Energy Traders
Eurogas
EWEA
Confederation of Netherlands Industry and Employers(VNO-NCW)
Dutch Energy Association (Energie-Nederland)
Eurelectric

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.