Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Eneco

Идентификационен номер в Регистъра: 02430347902-54
Дата на регистрация: 12-2-3 10:16:49

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-7 9:39:58
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-7 9:39:58


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Eneco
Инициали:
Правен статут: N.V.
Уебсайт: http://www.eneco.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jeroen de Haas
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Maarten Sessink
Длъжност: EU Coordinator

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Marten Meesweg  5
Пощенска кутия: 9150
3000AB Rotterdam
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+31) 620368967
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Eneco is an integrated energy company specialised in the production, trading, transmission and supply of gas, electricity and heat and related services.

With over 7.000 employees, the company serves two million business and domestic customers. That makes Eneco one of the top three energy companies in the Netherlands. The shares are held by 61 Dutch municipalities. The head office is located in Rotterdam.

Eneco wants to be the most future oriented energy service provider in the North-West European market. Committed, outspoken and proactive, we work towards a sustainable future with affordable and available energy for everybody.

We always choose for maximum sustainability. That means that we take social responsibility, something we can only do by making realistic and profitable choices.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Christiaan Van Eekhout 14-9-19 15-9-17

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


1. Monitoring EU Policy
2. Prepare for (upcoming) EU policies
3. Inform EU stakeholders on key issues

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Конкуренция
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Coalition of Progressive European Energy Companies
European Federation of Energy Traders
Eurogas
EWEA
Confederation of Netherlands Industry and Employers(VNO-NCW)
Dutch Energy Association (Energie-Nederland)
Eurelectric

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.