Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Eneco

Идентификационен номер в Регистъра: 02430347902-54
Дата на регистрация: 03/02/2012 10:16:49

Информацията за този субект е била последно изменена на: 06/02/2015 10:36:35
Последната годишна актуализация е извършена на: 06/02/2015 10:36:35
Следваща актуализация най-късно до: 06/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Eneco

N.V.

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Marten Meesweg, 5
Пощенска кутия: 9150
3000AB Rotterdam
НИДЕРЛАНДИЯ

(+31) 646355881

    Правно отговорно лице

Господин  Jeroen de Haas

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Christiaan Van Eekhout

Sr. Adviseur Public Affairs

    Цели и задачи

Eneco is an integrated energy company specialised in the production, trading, transmission and supply of gas, electricity and heat and related services.

With over 7.000 employees, the company serves two million business and domestic customers. That makes Eneco one of the top three energy companies in the Netherlands. The shares are held by 53 Dutch municipalities. The head office is located in Rotterdam.

Eneco wants to be the most future oriented energy service provider in the North-West European market. Committed, outspoken and proactive, we work towards a sustainable future with affordable and available energy for everybody.

We always choose for maximum sustainability. That means that we take social responsibility, something we can only do by making realistic and profitable choices.

  • европейско равнище
  • национално равнище
  • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

EU-ETS
Energy and Climate Framework 2030
Renewable Energy
Energy Efficiency

Monitoring EU Policy
Prepare for (upcoming) EU policies
Inform EU stakeholders on relevant issues


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Действия в областта на климата
  • Енергетика
  • Конкуренция
  • Околна среда
  • Потребители
  • Трансевропейски мрежи

    Членство

European Federation of Energy Traders
Eurogas
EWEA
Confederation of Netherlands Industry and Employers(VNO-NCW)
Dutch Energy Association (Energie-Nederland)
Eurelectric

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.