Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Groupement National de Défense des Porteurs de Titres Anciens

Identitātes numurs Reģistrā: 02225114875-82
Reģistrācijas datums: 11.1.1 21:42:01

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.3.1 17:37:45
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.3.1 17:37:45


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Groupement National de Défense des Porteurs de Titres Anciens
Akronīms: GNDPTA
Juridiskais statuss: Association loi 1901
Tīmekļa vietne: http://www.gndpta.eu

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Pierre NALET
Amats Président

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Pierre NALET
Amats Président

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: de Buqueux, porte M, 944
CARVIN 62220
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 0321736610
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Le GNDPTA défend les intérêts de porteurs de titres anciens, notamment les emprunts non remboursés émis ou garantis par divers Etats souverains dont la Chine, la Russie, la Turquie, la Pologne, et de nombreux autres.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Public consultation on Credit Rating Agencies

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Tieslietu un pamattiesības

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 405
Organizāciju dalībnieču skaits: 0
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BEĻĢIJA
 • FRANCIJA
 • POLIJA
 • SPĀNIJA

 • AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
 • AUSTRĀLIJA
 • ŠVEICE
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 4 000
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 4 000
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 4 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.