Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

CAB International

Numer identyfikacyjny w rejestrze 02182818502-38
Data rejestracji: 12-04-04 14:16:45

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-10 09:21:58
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-10 08:41:05


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: CAB International
Nazwa skrócona: CABI
Status prawny: Intergovernmental organisation, not-for-profit
Strona internetowa: http://www.cabi.org

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Ian Barry
Pełniona funkcja: Chief Finance Officer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Janny Vos
Pełniona funkcja: Head business development Europe

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Nosworthy Way  -
OX10 8DE Wallingford
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 1491 832111
Numer faksu: (+44) 1491 833508
Inne dane kontaktowe: EC liaison office:
Kastanjelaan 5
3833 AN Leusden
The Netherlands
Tel 0031 33 4321031
Fax 0031 33 4946986

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: CABI is a not-for-profit international organization that improves people’s lives by providing information and applying scientific expertise to solve problems in agriculture and the environment. Our mission and direction is influenced by our member countries who help guide the activities we undertake. These include scientific publishing, development projects and research, and microbial services.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 10
Informacje uzupełniające: Subject areas of specific interest include food security and biodiversity, among which sustainable agriculture, invasive species management, biological resource collection and utilisation, agricultural commodity crops, knowledge management, scientific publishing, agricultural research, environmental research, plant health, public health, poverty alleviation.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Green paper on the future of agricultural research;
Importance of biological resources;
Expert meetings towards the European strategy on invasive species;
Scientific publishing.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • środowisko
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 0
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • BUŁGARIA
 • CYPR
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • WIELKA BRYTANIA

 • AUSTRALIA
 • BRAZYLIA
 • CHINY
 • INDIE
 • KENIA
 • MALEZJA
 • PAKISTAN
 • STANY ZJEDNOCZONE
 • SZWAJCARIA
 • TRYNIDAD I TOBAGO
Informacje uzupełniające: CABI is an intergovernmental organisation with 48 member countries, who wish to work together to solve agricultural and environmental problems worldwide.

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
CABI is an independent organisation

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 29 314 122
w tym środki publiczne: 0
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 0
- Dotacje: 0
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 29 314 122
- darowizny:
- składki członkowskie: 1 172 565
Others : 28 141 557
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Overall total staff about 400, of which about 10 would have interest in contributing to roadmaps, consultations, etc.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.