Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

CAB International

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 02182818502-38
Data rejestracji: 04/04/2012 14:16:45

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 17/02/2015 17:02:23
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 17/02/2015 17:02:23
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 17/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

CAB International

CABI

Intergovernmental organisation, not-for-profit

    Kategoria rejestracji

IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze

Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

    Dane kontaktowe

Nosworthy Way, -
OX10 8DE Wallingford
WIELKA BRYTANIA

(+44) 1491 832111

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Ian Barry

Chief Finance Officer

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Janny Vos

Head business development Europe

    Cele i zakres obowiązków

CABI is a not-for-profit international organization that improves people’s lives by providing information and applying scientific expertise to solve problems in agriculture and the environment. Our mission and direction is influenced by our member countries who help guide the activities we undertake. These include scientific publishing, development projects and research, and microbial services.

światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Development and Cooperation, Agriculture, Environment


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Green paper on the future of agricultural research;
Importance of biological resources;
Expert meetings towards the European strategy on invasive species;
Scientific publishing.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

Subject areas of specific interest include food security and biodiversity, among which sustainable agriculture, invasive species management, biological resource collection and utilisation, agricultural commodity crops, knowledge management, scientific publishing, agricultural research, environmental research, plant health, public health, poverty alleviation.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • środowisko
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

0

 • BUŁGARIA
 • CYPR
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • WIELKA BRYTANIA
 • AUSTRALIA
 • BRAZYLIA
 • CHINY
 • INDIE
 • KENIA
 • MALEZJA
 • PAKISTAN
 • STANY ZJEDNOCZONE
 • SZWAJCARIA
 • TRYNIDAD I TOBAGO

CABI is an independent organisation

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

29 314 122 €

0 €

0 €

0

0 €

450000

29 314 122 €

1 172 565 €

28 141 557 €

Overall total staff about 400, of which about 10 would have interest in contributing to roadmaps, consultations, etc.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.